nagłówek strony
-A A +A

Plany zagospodarowania przestrzennego

W tej zakładce znajdziesz archiwalne informacje na temat konsultacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przygotowanych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy od stycznia 2012 do lutego 2018 roku.

 

Plany konsultowane przed styczniem 2012 roku dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej. Od lutego 2018 r. publikujemy informacje o konsultacjach planów miejscowych w zakładce konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacje

 

Plany zagospodarowania konsultowane są zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

W serwisie mapowym Warszawy dostępna jest mapa prezentująca opracowane i obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Przewodnik "Plan miejscowy. O co tu chodzi? Czyli najkrótszy przewodnik o planowaniu miejscowym, jak wpływa na Twoje miasto, Twoją własność, Twoje sąsiedztwo" w przystępnej formie opowiada o tym, co zawiera plan miejscowy, jak zrozumieć jego zapisy, jaki wpływ na kształt planu mają mieszkańcy Warszawy.

 

09/08/2016 - 10:47

Rejon skweru Stefana Wiecheckiego "Wiecha" (Targówek) – ponowne wyłożenie

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skweru Stefana Wiecheckiego "Wiecha...
09/08/2016 - 08:45

Rejon skweru im. Stefana Wiecheckiego "Wiecha" (Targówek) – wykaz uwag

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego opublikowało wykaz uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Twardej.    
09/08/2016 - 08:41

Rejon nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 1 (Śródmieście) – podsumowanie i uzasadnienie

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego opublikowało podsumowanie i uzasadnienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul....
09/08/2016 - 08:12

Rejon Ronda Wiatraczna – część I dla terenu oznaczonego symbolem D3.10U-HB (Praga-Południe) – odstąpienie od oceny oddziaływania na środowisko

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...
09/08/2016 - 07:49

Rejon Ronda Wiatraczna – część I dla terenu oznaczonego symbolem D3.10U-HB (Praga-Południe) – przystąpienie do sporządzania

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwały nr XIX/455/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu...
08/08/2016 - 14:20

Obszar Sielc – część IIa (Mokotów) – podsumowanie i uzasadnienie

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego opublikowało podsumowanie i uzasadnienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc – część IIa.  ...
08/08/2016 - 14:13

Rejon ulicy Tynkarskiej – część II (Włochy) – wyłożenie

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Tynkarskiej – część II wraz...
08/08/2016 - 13:57

Rejon ulicy Wiejskiej (Śródmieście) – wyłożenie

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Wiejskiej wraz z prognozą ...
08/08/2016 - 13:42

Rejon nieruchomości przy ul. L. Kruczkowskiego 12 B (Śródmieście) – wyłożenie

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. L. Kruczkowskiego 12 B...
08/08/2016 - 13:27

Rejon ul. Twardej (Śródmieście) – wykaz uwag

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego opublikowało wykaz uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Twardej.