nagłówek strony
-A A +A

Jaki skwer przy Karmelickiej?

Czas trwania: 
pon, 20/08/2018 (Cały dzień) - ndz, 07/10/2018 (Cały dzień)

Zielony skwer w rejonie ulic Karmelickiej, Anielewicza i Edelmana na wschodnim Muranowie to ważna przestrzeń wypoczynku i rekreacji dla okolicznych mieszkańców, przechodniów i turystów. Żeby skwer jeszcze lepiej pełnił tę funkcję, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zamierza przygotować koncepcję jego modernizacji. Zależy nam, żeby koncepcja uwzględniła jak najwięcej potrzeb mieszkańców, dlatego rozpoczynamy proces konsultacji społecznych.

 

 

Powiedz nam, co warto zachować na skwerze, a co trzeba zmienić.

Więcej krzewów i kwiatów? Wygodniejsze ławki? Lepsze oświetlenie?

Dzięki Twoim opiniom skwer wypięknieje i lepiej będzie służył mieszkańcom!

 

Na skwerze planowane jest również symboliczne upamiętnienie Polaków udzielających schronienia i pomocy Żydom w okresie II wojny światowej. Upamiętnienie pod nazwą "Ratującym Ocaleni" będzie wtapiać się w krajobraz i nie zmieni rekreacyjnego charakteru skweru. Zostanie ufundowane przez Fundację "Pamięć i Przyszłość" Budowy Pomnika Wdzięczności. Zobacz wizualizację >>>

 

 


Konsultacje trwały od 20 sierpnia do 7 października 2018

Przeczytaj PODSUMOWANIEraport z konsultacji społecznych >>>


 

 

 

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

 • Możesz odwiedzić punkt konsultacyjny, żeby powiedzieć nam o swoich potrzebach związanych ze skwerem. Czekamy na skwerze, obok siłowni plenerowej przy ul. Anielewicza:
  • 31 sierpnia (piątek), w godzinach 16:00-19:00
  • 8 września (sobota), w godzinach 10:30-13:30

 

 

 • Możesz pójść z nami na spacer historyczny po Muranowie. Zbiórka na skwerze, obok siłowni plenerowej przy ul. Anielewicza (przy punkcie konsultacyjnym):
  • 8 września (sobota), o godzinie 10:30

 

 

 • Zapraszamy na spotkania warsztatowe, na których wspólnie zastanowimy się nad potrzebnymi zmianami na skwerze i pomożemy projektantom w opracowaniu wstępnej koncepcji modernizacji skweru. Spotykamy się:
 • na warsztatach diagnostycznych – 12 września (środa), w godzinach 18:30-21:00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Fredry przy ul. Miłej 7
 • na warsztatach projektowych – 16 września (niedziela), w godzinach 10:30-14:30 w Klubokawiarni Międzypokoleniowej przy ul. Anielewicza 3/5

Jeśli chcesz wziąć udział w warsztatach, napisz do nas na adres konsultacje@zzw.waw.pl. Pomoże nam to lepiej zaplanować spotkania.

 

 

 • Możesz również wypełnić krótką ankietę na temat skweru. Znajdziesz ją w:
  • bibliotece przy ul. Anielewicza 2 – od 20 sierpnia do 7 września
  • Klubokawiarni Międzypokoleniowej przy ul. Anielewicza 3/5 – od 28 sierpnia do 7 września

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie informacji przekazanych nam w trakcie konsultacji architekci przygotują wstępną koncepcję modernizacji skweru. Od 28 września będzie ją można obejrzeć na tej stronie oraz na tablicy informacyjnej obok siłowni plenerowej przy ul. Anielewicza.

 

 • Powiedz, co myślisz o wstępnej koncepcji:
  • 28 września (piątek), w godz. 16:00-19:00 – porozmawiaj z nami na skwerze (obok siłowni plenerowej)
  • do 7 października (niedziela) – napisz swoje uwagi na adres konsultacje@zzw.waw.pl

 

 • Poznaj ostateczną koncepcję modernizacji skweru:
 • 23 października (wtorek), w godz. 18:00-19:30 – otwarte spotkanie w klubokawiarni Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przy ul. Anielewicza 6
 •  

Wiemy, jak zmieni się skwer przy Karmelickiej

Wygodne ławki, murki do siedzenia, lekkie pofalowania terenu pokryte trawami lub pozwalające na zabawę i zaciszna aleja wśród drzew z pięknym widokiem na muzeum POLIN. To tylko niektóre rzeczy, które znajdą się na skwerze przy Karmelickiej. Koncepcja jego modernizacji powstała w wyniku konsultacji społecznych, a we wtorek 23 października została zaprezentowana mieszkańcom Muranowa.

 

Skwer przy Karmelickiej to ważne lokalne miejsce wypoczynku i rekreacji. Miejsce dla seniorów, rodziców z dziećmi i właścicieli psów. Odkąd jest na nim siłownia plenerowa, korzysta z niego również dużo osób, którzy chcą aktywnie spędzić czas na powietrzu. Opracowana właśnie koncepcja uwzględnia potrzeby wszystkich tych grup użytkowników, stwarzając im dobre warunki do relaksu z książką, swobodnych spacerów, uprawiania sportu i zabaw.

 

Koncepcja odpowiada na bardzo konkretne potrzeby mieszkańców zgłaszane w trakcie konsultacji: jego dotychczasowy luźny charakter będzie zachowany, powstanie więcej miejsc do siedzenia, wzdłuż ścieżek stanie oświetlenie, a zieleń zostanie uzupełniona i urozmaicona.

 

WIĘCEJ WIZUALIZACJI >>> 

 

Mieszkańcy lubią skwer w obecnym kształcie, dlatego koncepcja nie wprowadza rewolucji. Na skwerze pozostaną istniejące drzewa i lubiana siłownia, zwiększy się powierzchnia murawy (dzięki lekko zmienionemu układowi ścieżek), a ścieżka rowerowa, która dziś przebiega przez środek skweru, zostanie wyprowadzona na jego brzegi. Podniesie się też standard elementów małej architektury i wykończenia.

 

W rogu skweru, blisko Łąki Leśmiana, pojawi się nieformalna strefa zabaw – z niskimi pagórkami oraz wkomponowanymi w krajobraz i wykonanymi z naturalnych materiałów elementami do zabawy. W koncepcji podkreślony został też istniejący przy Karmelickiej szpaler drzew. Utworzona wzdłuż niego spacerowa aleja będzie świetnym miejscem do przechadzek i wypoczynku na ławkach w cieniu starych klonów srebrzystych, z pięknym widokiem na cały skwer i przeszkloną ścianę muzeum.

 

Skwer przy Karmelickiej kojarzy się nie tylko z zieloną przestrzenią, lecz także z wieloma, często bolesnymi wydarzeniami w historii Muranowa. Na jego charakter wpływa więc również samo położenie, a także bliskość muzeum POLIN i otaczających go pomników. W granicach skweru znajduje się też pomnik Willy’ego Brandta i planowane jest upamiętnienie "Ratującym – Ocaleni" mające uczcić Polaków pomagających Żydom podczas II wojny światowej. Te dwa elementy skweru nie były przedmiotem konsultacji, oba są uwzględnione w koncepcji modernizacji.

 

Wątki historyczne często powracały w czasie konsultacji, dlatego w koncepcji przewidziano na skwerze – przy parkingu przed muzeum – informację o dziejach tej części dzielnicy, a także uwolnienie przestrzeni przy pomniku Brandta. Dzięki temu pojawi się tam dobre miejsce np. na plenerowe wystawy historyczne, a otoczenie samego monumentu zyska bardziej reprezentacyjny charakter.

 

Od konsultacji do koncepcji

O to, jak zdaniem mieszkańców Muranowa skwer powinien się zmienić, najpierw można było powiedzieć podczas licznych spotkań na skwerze, w pobliskich podwórkach i pod lokalnymi sklepami. Później w trakcie warsztatów projektanci wspólnie z mieszkańcami zastanawiali się nad potrzebnymi zmianami i projektowali konkretne rozwiązania dla skweru. Dopiero na tej podstawie architekci stworzyli wstępną koncepcję. Uwagi do niej można było przekazywać mejlowo i bezpośrednio na spotkaniach. Analizowane były też komentarze pojawiające się w internecie, m.in. na muranowskich forach dyskusyjnych. Ostateczna koncepcja modernizacji skweru powstała z uwzględnieniem otrzymanych głosów.

 

Konsultacje trwały ponad miesiąc. Swoimi opiniami na temat przyszłości skweru podzieliło się około 300 osób, głównie mieszkańcy jego najbliższych okolic.

 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach trafiło do mieszkańców poprzez informacje w lokalnej prasie i internecie, plakaty i ulotki oraz za pośrednictwem muranowskich instytucji, organizacji i pojedynczych osób, które działają na terenie dzielnicy. Na skwerze znalazła się też duża tablica z wszystkimi informacjami o konsultacjach i datami spotkań. Żeby jeszcze skuteczniej dotrzeć do mieszkańców, w różnych miejscach skweru stanęły tabliczki z pytaniami w stylu "Tu może stanąć ławka, co ty na to?" i zaproszeniem na spotkania.

 

Konsultacje społeczne i stworzenie na ich podstawie koncepcji modernizacji skweru zlecił Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, za realizację zlecenia odpowiadały: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz pracownie JAZ+Architekci i Studio-ak.

 

 

Przyjdź lub napisz. Twoja opinia się liczy!

Przekaż informację o konsultacjach rodzinie i znajomym.

 

 

 

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.

                               w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy