nagłówek strony
-A A +A

Ponowna modyfikacja wniosku na duże osiedle na Służewcu Przemysłowym w ramach specustawy mieszkaniowej

Firma Echo Investment chce zbudować osiedle mieszkaniowe ze szkołą i terenami zieleni w ramach specustawy mieszkaniowej. To inwestycja dla kilku tysięcy mieszkańców.

 

Inwestor planuje osiedle między ulicami: Domaniewską, Wołoską i Postępu. Szkoła powstałaby przy ul. Konstruktorskiej, a park wzdłuż ul. Wołoskiej. Publiczne tereny zieleni urządzonej są też planowane przy ul. Suwak. Kolejną modyfikację wniosku w ramach specustawy mieszkaniowej opublikowaliśmy 23 lipca 2021 roku.

 

Uwagi do zmodyfikowanego wniosku można zgłaszać do 13 sierpnia 2021 roku

 

 

Zapowiada się duże osiedle na 2500-2750 mieszkańców. Echo Investment określa wstępnie liczbę mieszkań na 1250, a maksymalnie na 1600.

 

Budynki miałyby do 10 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. Wysokość zabudowy sięgałyby 34,5 m. Parametry intensywności zabudowy wyniosłyby do 3,2.

 

Na jakiej podstawie inwestor złożył wniosek

 

Inwestor złożył ponowną modyfikację wniosku na mocy specustawy z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Ustawa miała zwiększyć podaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Procedura ta nie wymaga zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Warszawie inwestycje realizowane na mocy specustawy regulują dodatkowo standardy urbanistyczne. Rada Miasta przyjęła je 30 sierpnia 2018 roku.

 

 

Co ustala studium Warszawy

 

Studium Warszawy z 2006 roku ustala dla tej części Mokotowa priorytet zabudowy usługowej. Wysokość określa na 30 m, a intensywność zabudowy brutto to 1,5. Zapisy w studium dopuszczają również lokalizowanie funkcji mieszkaniowej. Jej udział może zajmować do 40% powierzchni.

 

Inwestor przekonuje, że planowane osiedle ma powstać na terenie dawniej wykorzystywanym na cele produkcyjne. Dlatego nie trzeba wykazywać, że planowana inwestycja nie jest sprzeczna ze studium Warszawy.

 

Co ustala plan miejscowy Służewca Przemysłowego

 

Na terenie planowanego osiedla obowiązują szczegółowe regulacje zabudowy. Są zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego w rejonie ulicy Cybernetyki część I. Radni Warszawy uchwalili plan w 2011 roku.

Z kolei na obszarze zapowiadanej i planowanej szkoły podstawowej oraz terenów zieleni, która ma towarzyszyć zabudowie mieszkaniowej, obowiązują zapisy w planie miejscowym Służewca Przemysłowego w rejonie ulicy Konstruktorskiej. Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła ten dokument w 2012 roku.

 

 

Uwagi do zmodyfikowanego wniosku można zgłaszać do 13 sierpnia 2021 roku:

  • e-mailem na adres sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl
  • pisemnie w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
  • Urzędu m.st. Warszawy (ul. Marszałkowska 77/79)
  • przez ePUAP lub w formie poświadczonej podpisem elektronicznym

 

Ostateczną decyzję podejmie Rada m.st. Warszawy.

Szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy >>>

 

Wizualizacje oraz informacje o inwestycji: materiały inwestora (BIP) >>>