nagłówek strony
-A A +A

Jakie programy: Kultura blisko domu oraz Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy?

Czas trwania: 
pt, 23/04/2021 (Cały dzień) - wt, 18/05/2021 (Cały dzień)

Strategia #Warszawa2030 to cztery główne kierunki rozwoju stolicy i kilkanaście programów poprawiających najważniejsze sfery życia mieszkańców. Przedstawimy Państwu dwa z nich i zapytamy, co o nich sądzicie?

 


Konsultacje trwały od 26 kwietnia do 18 maja 2021 roku

Program "Kultura blisko domu" - przeczytaj raport i załącznik do raportu

Program "Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy" - przeczytaj raport i załącznik do raportu


 

Kultura blisko domu

 

Program ma na celu zwiększenie możliwości angażowania się osób mieszkających w Warszawie w aktywność kulturalną w pobliżu domu, a tym samym przyczynić się do poprawy ich samopoczucia oraz zadowolenia z życia.

 

Program będzie realizował wizję Warszawy jako miasta policentrycznego, czyli takiego, które ma wiele lokalnych centrów. Taka wizja rozwoju miasta jest istotna miedzy innymi z dwóch powodów. Po pierwsze, jako sposób zmniejszania bariery, jaką jest odległość dzieląca mieszkańców od miejsc aktywności. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, którym najtrudniej jest się przemieszczać. Do tej grupy należą małe dzieci i ich opiekunowie, osoby starsze i osoby, którym funkcjonowanie utrudnia zły stan zdrowia.

 

Przybliżenie oferty kulturalnej do miejsca zamieszkania przyczyni się do przezwyciężania dwóch najczęściej wskazywanych barier, które ograniczają udział warszawianek i warszawiaków w uczestniczeniu w życiu kulturalnym – tymi barierami są brak czasu i zmęczenie. Przybliżenie oferty do domu pozwoli zaoszczędzić zarówno czas, jak i siły potrzebne na pokonanie większej odległości. Po drugie, rozwijanie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu blisko domu zmniejsza obciążenie systemu transportowego i związane z nim koszty ekologiczne (i również w ten sposób wpływa pozytywnie na stan zdrowia warszawianek i warszawiaków).

 

W ramach programu zostały wyszczególnionych 4 cele. Pierwszy – Zainteresowani mieszkańcy polega na promowaniu aktywnego spędzanie czasu wolnego oraz upowszechniane są informacje o lokalnej ofercie kulturalnej. Dzięki temu rozwijane jest zainteresowanie mieszkańców aktywnym spędzaniem czasu w okolicy, w której mieszkają i przezwyciężana bariera niewiedzy o dostępnych możliwościach w tym zakresie. Drugi cel – Różnorodna i dopasowana oferta służy rozwojowi oferty aktywnego spędzania czasu wolnego, m.in. poprzez różne formy włączania mieszkańców w jej współtworzenie. W ten sposób rozwijane będą działania szczególnie bliskie mieszkańcom ze względu na ich lokalny charakter. W ramach trzeciego celu – Dostępne miejsca aktywności blisko domu – zwiększane będą dostępność i wykorzystanie infrastruktury. Czwarty – Realizatorzy z potencjałem jest nastawiony na rozwój kadry i kultury organizacyjnej oraz współpracy podmiotów, które tworzą możliwości aktywnego spędzania czasu blisko domu.

 

Przeczytaj:

 

Dołącz do wydarzenia na Facebooku >>>

 

Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy

 

Program ma się przyczynić do podniesienia kompetencji mieszkanek i mieszkańców Warszawy. Dotyczy kompetencji, które są przydatne w wielu rolach społecznych i zawodowych. Kompetencje rozwijane w ramach Programu mają umożliwić bardziej powszechne, twórcze i skuteczne angażowanie się warszawianek i warszawiaków w działalność społeczną, kulturalną, naukową i gospodarczą. "Twórczy potencjał" oznacza możliwość wnoszenia własnego wkładu w te dziedziny.

 

Zakładanym efektem Programu jest także zwiększenie wśród warszawianek i warszawiaków udziału osób uczących się przez całe życie oraz poszerzenie publiczności uczestniczącej w kulturze w świadomy i twórczy sposób.

 

Program koncentruje się na kompetencjach, które mają szczególne znaczenie wobec aktualnych i prognozowanych wyzwań, z wyłączeniem tych kompetencji, których rozwijanie ma nastąpić poprzez realizację innych celów Strategii. Priorytetowymi kompetencjami wspieranymi w ramach Programu są przede wszystkim kompetencje poznawcze, krytyczna refleksja i kreatywność, umiejętność współpracy i przedsiębiorczość oraz kompetencje technologiczne.

 

W ramach programu zostały wyszczególnionych 3 cele. Pierwszy – Angażujemy się w edukację i kulturę polega na zwiększaniu wśród warszawianek i warszawiaków udziału osób zainteresowanych możliwościami rozwijania swojego potencjału, uczących się przez całe życie oraz świadomie uczestniczących w kulturze. W ramach drugiego celu  Rozwijamy priorytetowe kompetencje podmioty z różnych sektorów (kultury, edukacji, gospodarki, działalności społecznej i sportu) zapewniają ofertę z zakresu edukacji pozaformalnej i nieformalnej (w tym edukacji kulturalnej) jednoznacznie ukierunkowaną na podnoszenie kompetencji priorytetowych z perspektywy zjawisk, od których zależy przyszłość miasta i jego mieszkańców. Ostatni cel – Wzmacniamy realizatorów obejmuje natomiast działania, które przyczyniają się do zwiększania szeroko rozumianego potencjału realizatorów programu.

 

Przeczytaj:

 

Konsultacje społeczne obu programów trwają od 26 kwietnia do 18 maja 2021 roku

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

1. Porozmawiajmy na spotkaniach on-line

  • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
  • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z wizją i fonią. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na kultura@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym

 

  • 10 maja (poniedziałek) godzina 17:00 – "Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy" >>>

 

 

 

 

  • 18 maja (wtorek) godz. 17:00 – "Kultura blisko domu" >>>

 

 

 

2. Porozmawiajmy podczas dyżurów telefonicznych:

 

"Twórczy potencjał mieszkańców i mieszkanek Warszawy" pod nr tel. 22 443 34 89:

  • 7 maja, w godz. 9 – 15
  • 13 maja, w godz.16 – 19

 

"Kultura blisko domu" pod nr tel. 22 443 03 52

  • 11 maja, w godz. 9 – 15
  • 14 maja, w godz. 16 – 19

 

3. Możesz napisać opinię o programach na adres kultura@um.warszawa.pl

 

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakat i powieś go na klatce!

Możesz też pobrać plakat kolorowy >>>

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Kultury

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.

                               w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy