nagłówek strony
-A A +A

Projekty z obszaru partycypacji społecznej

 

"Warszawskie plany miejscowe – poszukiwanie modelu partycypacyjnego"

 

Projekt „Warszawskie plany miejscowe – poszukiwanie modelu partycypacyjnego ” został realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj” we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy, od lutego 2015 r. do kwietnia 2016 r.

 

W ramach projektu  były zorganizowane konsultacje społeczne w ramach procesów i zgodnie z procedurami tworzenia planów miejscowych prowadzonych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

 

Projekt ma charakter pilotażu, a jego celem jest opracowanie i upowszechnienie w Warszawie modelu angażowania mieszkańców w tworzenie planów miejscowych. WIĘCEJ INFORMACJI

 

Projekt finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

 

 


 

„Wspieranie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego” 
 

Projekt „Wspieranie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego” realizowany jest przez Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej, od października 2014 r. do kwietnia 2016 r.

 

Do udziału w projekcie zostały wybrane trzy dzielnice m.st. Warszawy: Mokotów, Ursynów i Wawer.

 

Projekt ma charakter pilotażu, a jego celem jest opracowanie i upowszechnienie w Polsce modelu wspomagania dialogu obywatelskiego w jednostce samorządu terytorialnego poprzez wykorzystanie idei zarządzania konfliktami.
WIĘCEJ INFORMACJI

 

Projekt finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

 


 

"Lepsze konsultacje w samorządzie"

zakończony

 

Projekt realizowany przez Centrum Komunikacji Społecznej miał na celu promowanie i wzmocnienie warszawskich konsultacji społecznych. W jego ramach przeprowadzone zostały trzy procesy konsultacyjne:

  • partycypacyjne przygotowanie dokumentu Wieloletniego Programu Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i Organizacji Pozarządowych, który następnie Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjmie w formie uchwały,
  • konsultacje z mieszkańcami dotyczące uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Skweru im. Stefana Wiecheckiego "Wiecha",
  • konsultacje z mieszkańcami dotyczące partycypacyjnego tworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej - pod nazwą "3 pokoje z kuchnią" - mające na celu wypracowanie modelowego działania do Społecznej Strategii Warszawy.

W ramach projektu została również przeprowadzona gra miejska promująca ideę konsultacji społecznych oraz działania edukacyjne skierowane do urzędników. WIĘCEJ INFORMACJI

 

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


 

"Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych"  
zakończony

 

Projekt realizowany przez Centrum Komunikacji Społecznej od marca 2012 roku do grudnia 2014 roku w dzielnicach Warszawy i siedmiu gminach ościennych stolicy miał na celu opracowanie modelowego narzędzia umożliwiającego samorządom lepsze planowanie rozwoju usług publicznych – partycypacyjne tworzenie strategii. Tworzone strategie należą do czterech obszarów: usługi edukacyjne, kulturalne, zdrowotno-sportowe oraz komunikacyjne. Tworzenie strategii w wybranych obszarach poprzedziła diagnoza: przeprowadzone zostały badania jakościowe i ilościowe poziomu satysfakcji z dostarczanych usług publicznych oraz oraz potrzeb społecznych wśród mieszkańców dzielnic i gmin ościennych. Badania wraz z towarzyszącymi im warsztatami partycypacyjnymi stały się podstawą strategii rozwoju usług publicznych.
WIĘCEJ INFORMACJI

 

Partnerami realizacji projektu były: Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA oraz Miasto Kobyłka, Gmina Łomianki, Gmina Michałowice, Gmina Pruszków, Gmina Konstancin Jeziorna, Gmina Lesznowola i Miasto Piaseczno.

 

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

 

 


 

 

"Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie"   zakończony

 

Projekt realizowany w Centrum Komunikacji Społecznej od czerwca 2009 roku do kwietnia 2011 – obejmował działania edukacyjne skierowane do urzędników samorządowych, poprawiające ich kompetencje w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych; działań informacyjne skierowane do mieszkańców Warszawy, podnoszące ich wiedzę w zakresie możliwości uczestnictwa w w decyzjach podejmowanych w mieście oraz stworzenie innowacyjnego narzędzia do prowadzenie konsultacji społecznych on-line (Warszawska Platforma Konsultacji Społecznych). W ramach projektu przeprowadziliśmy 19 procesów konsultacyjnych w każdej z dzielnic Warszawy oraz jeden proces ogólnomiejski. WIĘCEJ INFORMACJI

 

Projekt realizowany był dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.