nagłówek strony
-A A +A

Jaki "Program przedsiębiorcza Warszawa"?

Czas trwania: 
pt, 16/04/2021 (Cały dzień) - śr, 12/05/2021 (Cały dzień)

Jak tworzyć przyjazne warunki do rozwoju biznesu w Warszawie?

Jak zapewnić warunki korzystne dla zakładania i rozwoju firm uwzględniające budowanie wygodnej lokalności?

Jak zapewnić wsparcie dla biznesu na porównywalnym poziomie na terenie całego miasta?

 

Na te pytania pomoże nam odpowiedzieć "Program przedsiębiorcza Warszawa", który będzie realizowany w latach 2021-2025. Jego celem jest zapewnienie w Warszawie przyjaznych warunków do rozwoju biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem budowania wygodnej lokalności. Program ma być pierwszą skoordynowaną próbą wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na obszarze całego miasta, przy zaangażowaniu wszystkich dzielnic m.st. Warszawy.

Program jest dokumentem wykonawczym Strategii #Warszawa2030 i realizuje cel operacyjny 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu.

 

Jak powstawał program?

 

Prace nad programem rozpoczęliśmy w październiku 2019 roku. Pierwszy etap obejmował przygotowanie diagnozy, która określiła problemy i wyzwania, przed jakimi stoi Warszawa w kontekście tworzenia warunków przyjaznych do rozwoju biznesu oraz wskazała rekomendacje dla przyszłych działań. Następnie opracowaliśmy propozycję celów szczegółowych i działań, które podejmiemy w ramach realizacji programu. Cele doprecyzowaliśmy podczas warsztatów grup roboczych o bardzo szerokim składzie. W spotkaniach brali udział przedstawiciele środowiska biznesu i nauki, organizacji działających na rzecz przedsiębiorców, jednostek miejskich oraz pracownicy biur Urzędu m.st. Warszawy oraz urzędów dzielnic. Następnie przeprowadziliśmy nabór propozycji projektów wpisujących się w cele programu.

 

Więcej informacji o tym, jak tworzyliśmy "Program przedsiębiorcza Warszawa" przeczytasz na stronie >>>

 

Najważniejsze obszary Programu to:

 • Rozwijanie potencjału administracji m.st. Warszawy dla wspierania rozwoju przedsiębiorczości

 • Wspieranie powstawania nowych firm

 • Zapewnienie infrastruktury do rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej

 • Wsparcie warszawskich firm

 

Podczas prac nad Programem wyznaczyliśmy dla niego cztery cele szczegółowe, których realizacja zapewni lepsze warunki do zakładania i rozwijania działalności gospodarczej w Warszawie:

 1. Doskonalimy się dla przedsiębiorców – działania realizowane w ramach tego celu zwiększą przygotowanie Urzędu m.st. Warszawy oraz jego pracowników do świadczenia przedsiębiorcom oraz osobom przedsiębiorczym wartościowego wsparcia.

 2. Wspieramy powstawanie nowych firm – działania realizowane w ramach tego celu ułatwią zakładanie działalności gospodarczej oraz zachęcą do zakładania firm, uwzględniają również promowanie warszawskiej przedsiębiorczości i premiowanie sukcesów firm.

 3. Zapewniamy przestrzeń dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – działania realizowane w ramach tego celu wpłyną na zmniejszanie bariery rozwoju nowych firm, jaką jest znalezienie przestrzeni do prowadzenia swojej działalności.

 4. Wspieramy warszawskie firmy – działania realizowane w ramach tego celu zapewnią odpowiedni dostęp do informacji oraz bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz ułatwią sieciowanie MŚP.

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 


Konsultacje trwały od 20 kwietnia do 12 maja 2021 roku

Przeczytaj Raport z konsultacji społecznych oraz Załącznik z odniesieniem do uwag


 

Zapoznaj się z projektem dokumentu i powiedz, co myślisz.

 

 • Porozmawiajmy 26 kwietnia (poniedziałek) o godzinie 17:00 na spotkaniu online na YouTube

 

 

 • Możesz wypełnić ankietę >>>
  Uwaga! Jeśli link jest nieaktywny, prosimy przekopiować go do przeglądarki, np. Mozilla Firefox, Internet Explorer (wersja minimum 9.0). Ewentualne techniczne problemy z wypełnieniem ankiety prosimy zgłaszać mailowo na adres: badanie@um.warszawa.pl, wpisując w temacie wiadomości "Konsultacje"

 

 

Dołącz do wydarzenia na Facebooku >>>


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Rozwoju Gospodarczego

Podstawa prawna: uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy