nagłówek strony
-A A +A

Publikacje

 

 

Od lutego 2015 roku Urząd m.st. Warszawy i Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego "Odblokuj"  realizowały projekt "Warszawskie plany miejscowe - poszukiwanie modelu partycypacyjnego". Jego efekty podsumowuje publikacja "Plan na plan. partycypacja w planowaniu miejscowym". 

 

W publikacji dzielimy się naszymi wnioskami i rekomendacjami dotyczącymi rozszerzania partycypacji na poszczególnych etapach procedury planistycznej sformułowanymi w oparciu o trzy historie konsultacyjne i techniki opracowane w ramach projektu „Warszawskie plany miejscowe – poszukiwanie modelu partycypacyjnego”. 

 

Przybliżamy sposoby wykorzystania systemów informacji geograficznej i technik warsztatowych, narzędzi dedykowanych partycypacji dotyczącej zagadnień przestrzennych oraz wyjaśniamy, jak przekazywać wiedzę płynącą z konsultacji projektantom. Ponadto opisujemy nasze inspiracje z wyjazdów studyjnych do miast europejskich, gdzie partycypacja w planowaniu przestrzennym stała się pragmatycznym wyborem realizowanym na co dzień.

 

Publikację można pobrać TUTAJ

 
 
 

 

 

W ramach niedawno zakończonego projektu "Od diagnozy do strategii” fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia przygotowała wspólnie z nami podręcznik „Od diagnozy do strategii. Partycypacyjne planowanie usług publicznych w samorządach lokalnych” oraz stronę internetową www.oddiagnozy.pl promujące planowanie rozwoju usług publicznych wspólnie z użytkownikami.

 

W książce znaleźć można się podpowiedzi (wykorzystujące doświadczenia z projektu i innych krajowych oraz zagranicznych przykładów), w jaki sposób podejść do partycypacyjnej diagnozy i recenzowania jakości usług publicznych oraz tworzenia i realizacji strategii ich rozwoju z udziałem mieszkańców.

 

Elektroniczna wersja publikacji znajduje się na stronie www.oddiagnozy.pl. Jeśli chcecie otrzymać jej wersję papierową, prosimy o kontakt mailowy na adres: stocznia@stocznia.org.pl.

 

 

 

 

 

 

 

"Plan miejscowy. O co tu chodzi? Czyli najkrótszy przewodnik o planowaniu miejscowym, jak wpływa na Twoje miasto, Twoją własność, Twoje sąsiedztwo" opracowany został przez Stowarzyszenie Odblokuj w ramach projektu Lepsze konsultacje w samorządziejednym z celów projektu jest ułatwienie mieszkańcom włączenia się w tworzenie planów poprzez udział w konsultacjach społecznych.

 

Przewodnik w przystępnej formie opowiada o tym, co zawiera plan miejscowy, jak zrozumieć jego zapisy, jaki wpływ na kształt planu mają mieszkańcy Warszawy, co się dzieje, kiedy plan miejscowy zostanie już uchwalony itp.

 

Przewodnik można pobrać TUTAJ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Pigułka wiedzy" to materiał przygotowany dla urzędników w ramach projektu „Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie”. Z "Pigułki" można dowiedzieć się, jak krok po kroku zaplanować konsultacje społeczne, kiedy najlepiej je zorganizować (na jakim etapie inwestycji) oraz dlaczego warto konsultować.

 

Do pobrania TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gra planszowa „Rozegraj miasto” jest materiałem edukacyjnym. Jej celem jest pobudzenie postaw obywatelskich i rozwój kompetencji społecznych wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Głównym założeniem twórców jest przekazanie podstawowych informacji o konsultacjach społecznych, a także zachęcenie do uczestniczenia w procesach konsultacyjnych związanych ze sprawami ważnymi dla mieszkańców stolicy.

 

Metoda gry pozwala na aktywne poznawanie technik prowadzenia konsultacji społecznych. Uczniowie wcielają się w przedstawicieli różnych grup interesów, ucząc się negocjowania swoich stanowisk i osiągania optymalnego dla wszystkich stron rozwiązania. Dowiadują się, w jaki sposób podejmować współpracę z władzami oraz innymi uczestnikami życia publicznego, a także zyskują wiedzę na temat zasad owocnej dyskusji, formułowania skutecznych argumentów i wyrażania ich na forum.  

 

Do pobrania i wydrukowania TUTAJ

 

 

 

 

 

 

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy w 2011 roku wydało podręcznik „Tak konsultowaliśmy… Warszawa dzieli się dobrymi praktykami”. Opisane w podręczniku konsultacje mogą pomóc innym samorządom wprowadzić u siebie takie rozwiązania, które sprawdziły się w Warszawie.

 

Rzecz dotyczy konsultacji społecznych, które przez niemal 2 lata prowadzone były w stolicy jako część projektu „Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie”. Dotyczyły m.in. modernizacji terenów zielonych, przeznaczenia lokali komunalnych, strategii rozwiązywania problemów społecznych, ofert kulturalnej dzielnic i ścieżek rowerowych. Doświadczenia i wnioski płynące z dwuletniego programu spisano w formie podręcznika dla samorządowców. Opisany jest w nim szczegółowo cały proces niezbędny do przeprowadzenia udanych konsultacji społecznych. Autorzy, czyli urzędnicy i niezależni eksperci i badacze opisują 19 konsultacji społecznych, które odbyły się w Warszawie. Mamy nadzieję, że naszymi doświadczeniami zainspirują się inne miasta w Polsce, które chciałyby tego typu działania wprowadzać u siebie.

 

Publikacja do pobrania TUTAJ