nagłówek strony
-A A +A

Nowy wniosek ze specustawy mieszkaniowej na Żoliborzu

Spółka Greenfields chce realizować zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Inwestycję planuje przy ulicy Gdańskiej (publikacja planowana na 19 maja 2021).

 

Firma zapowiada budynki wielorodzinne A i B. Większy obiekt A stanąłby wzdłuż ul. Gdańskiej. Miałby trzy i cztery kondygnacje. Mniejszy budynek B byłby niższy: dwu i trzykondygnacyjny. Planowana inwestycja wymaga przebudowy kanału melioracyjnego rzeki Rudawki. 

 

Wniosek trafił do nas w oparciu o przepisy ustawy z 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2020 r. poz. 219). Specustawa mieszkaniowa miała zwiększyć podaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Procedura dopuszcza inwestycje, które są niezgodne z planami miejscowymi. W Warszawie inwestycje realizowane na mocy specustawy regulują dodatkowo standardy urbanistyczne.  

 

Co ustala plan miejscowy w rejonie planowanej inwestycji 

 

Większość terenu planowanej inwestycji jest objęta planem miejscowym otoczenia ul. Juliusza Słowackiego z 2002 roku. Przewiduje on zabudowę jednorodzinną, wolnostojącą (przeznaczenie podstawowe). Plan ustala powierzchnię zabudowy na 30%, a powierzchnię biologicznie czynną na 50%. Maksymalna wysokość zabudowy to 13 m. Plan ustala również, że pas wzdłuż podziemnego kanału rzeki Rudawki można zagospodarować zielenią niską. Część terenu ulicy Gdańskiej jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Grossów" z 2001 roku. 

 

 

Co ustala Studium Warszawy na terenie planowanej inwestycji 

 

Zgodnie ze Studium Warszawy z 2006 roku większa część terenu planowanej inwestycji znajduje się w obszarze (M2).12 o funkcji mieszkaniowej z przewagą zabudowy 12-metrowej. To strefa miejska. Intensywność zabudowy wynosi 1. Powierzchnia biologicznie czynna jest na poziomie 40-60% terenu inwestycji.  

 

Wizualizacje: materiały dewelopera

 

Jak możesz zgłosić uwagi 

 

Uwagi do wniosku możesz zgłaszać do 9 czerwca 2021:

 

  • na piśmie w kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, parter - kancelaria  

  • listownie, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa 

  • przez ePUAP lub w formie poświadczonej podpisem elektronicznym 

  
Ostateczną decyzję w sprawie tej inwestycji podejmie Rada m.st. Warszawy. 

 

Szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy >>>