nagłówek strony
-A A +A

Jaki Program sportowo blisko domu?

Czas trwania: 
wt, 01/06/2021 (Cały dzień) - pt, 25/06/2021 (Cały dzień)

Aktywność fizyczna każdego z nas jest ważna w życiu codziennym. Wpływa nie tylko na dobrą kondycję, ale też poprawia zdrowie i umysł. Nie bez powodu mówi się dziś o dobrostanie, na który składają się zdrowie psychiczne i sprawność fizyczna, w utrzymaniu których znaczącą rolę odgrywa stała umiarkowana aktywność fizyczna. 

 

Chcemy rozwijać aktywność fizyczną mieszkańców i zachęcać wszystkich do jej częstego uprawiania w odpowiednio wybranej dla siebie formie. Rozumiemy, że do tego potrzebna jest wysoka jakość i powszechna dostępność miejsc aktywności fizycznej, zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych oraz informacji o nich. Istotna jest także świadomość korzyści płynących z aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. 

 

Aby to osiągnąć przygotowaliśmy Program sportowo blisko domu do 2025 roku. 

 

 • Czy działania, które wskazaliśmy w Programie są wystarczające do osiągnięcia zamierzonych celów? Czy powinniśmy je uzupełnić lub przeformułować? 
 • Czy nasz pomysł tworzenia i ulepszania stref rekreacyjno-sportowych blisko miejsc zamieszkania w otwartej przestrzeni (np. skwery, podwórka, parki, ciągi komunikacyjne) jest słuszny? 
 • Czy otwarcie boisk szkolnych zwiększy Państwa codzienną aktywność fizyczną? 
 • Czy informacja o ofercie sportowo-rekreacyjnej na stronie internetowej miasta oraz w ośrodkach sportu i rekreacji i innych instytucjach miejskich w dzielnicach spełni Państwa oczekiwania? 
 • Czy zajęcia sportowo-rekreacyjne dla konkretnych grup odbiorców, np. dla kobiet, dla seniorów, dla osób z niepełnosprawnościami zachęcą Państwa do stałej aktywności fizycznej? 

 

Porozmawiajmy o tym podczas konsultacji społecznych. 

 


Konsultacje trwały od 4 do 25 czerwca 2021

Zapoznaj się z raportem >>>


Z projektem programu możesz zapoznać się tu: 


W Programie skupiliśmy się na najważniejszych kwestiach dotyczących dostępności i jakości oferty sportowo-rekreacyjnej. Wskazaliśmy następujące cele szczegółowe i działania: 

 

 • Cel 1. Mamy dostęp do różnorodnych miejsc aktywności fizycznej blisko domu. 

 

Cel zakłada poprawę dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej blisko domu, obejmującej obiekty sportowe i strefy sportowo-rekreacyjne w otwartej przestrzeni oraz jej unowocześnienie. Obejmuje następujące działania: 

 • Tworzenie nowych miejsc aktywności fizycznej (budowa nowych obiektów sportowych i stref rekreacji, tworzenie nowych miejsc dla aktywności fizycznej w przestrzeni miasta) 

 • Poprawa stanu i dostępności infrastruktury sportowej miejskich ośrodków sportu i rekreacji (remonty, przebudowy i modernizacje) 

 

 • Cel 2. Mamy dostęp do różnorodnej oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych blisko domu. 

Cel zakłada rozwój oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych blisko domu w przystępnych i przyjaznych dla każdego formach aktywności fizycznej. Obejmuje następujące działania: 

 • Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców w każdym wieku i stopniu sprawności (konkursy dla organizacji pozarządowych na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych, oferta zajęć w miejskich ośrodkach sportu i rekreacji i w innych instytucjach miejskich) 

 • Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (konkurs dla organizacji pozarządowych na organizację szkolenia, współzawodnictwa sportowego i rekreacji osób z niepełnosprawnościami) 

 • Imprezy sportowo-rekreacyjne blisko domu z czynnym udziałem mieszkańców (np. imprezy biegowe, rowerowe). 

 

 • Cel 3. Jesteśmy informowani i zachęcani do aktywności fizycznej blisko domu oraz do prowadzenia zdrowego trybu życia. 

Cel zakłada poprawę dostępu do informacji o ofercie sportowo-rekreacyjnej i wiedzy na temat korzyści z aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Obejmuje następujące działania: 

 • Informowanie o ofercie sportowo-rekreacyjnej (informowanie za pomocą mediów i innych narzędzi elektronicznych, uruchomienie punktów informacji sportowej)  
 • Informowanie o korzyściach z aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia (kampanie informacyjne i promocyjne z wykorzystaniem nośników miejskich, utworzenie punktów informacji sportowej w miejskich ośrodkach sportu i rekreacji i miejscach informacji kulturalnej, wprowadzenie informacji o zdrowej diecie do oferty sportowo-rekreacyjnej w miejskich ośrodkach sportu i rekreacji). 

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

1. Porozmawiajmy na spotkaniu online 14 czerwca (poniedziałek) o godzinie 17    

 • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie 

 • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z wizją i fonią. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na konsultacje.sport@um.warszawa.pl  
  Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy w mailu zwrotnym. 

 

 

2. Porozmawiajmy w trakcie dyżurów telefonicznych nr tel. 22 443 24 87 

 • 16 czerwca (środa) w godzinach 16-19  

 • 21 czerwca (poniedziałek) w godzinach 9-16  

  

3. Możesz również przesłać swoją opinię na adres: konsultacje.sport@um.warszawa.pl

  

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakat i powieś go na klatce! 

Możesz też pobrać plakat kolorowy

  


Dokument powstał we współpracy przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy, dzielnic m.st. Warszawy i jednostek organizacyjnych, strony społecznej, organizacji pozarządowych oraz ekspertów. Pracę nad dokumentem poprzedziła diagnoza. 

 

Program realizuje cel 2.2. Strategii #Warszawa2030 – Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu. 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Sportu i Rekreacji
Załączniki: 
Plik: Projekt programu sportowo blisko domu, rozmiar pliku: 865.07 KB
Pobierz
Plik: Zarys scenariuszy przyszłości, rozmiar pliku: 267.51 KB
Pobierz
Plik: Diagnoza sport i rekreacja w Warszawie, rozmiar pliku: 4023.84 KB
Pobierz
Plik: Raport z prac nad programem, rozmiar pliku: 232.51 KB
Pobierz
Plik: Obszary MSI m.st. Warszawy, rozmiar pliku: 211.01 KB
Pobierz