nagłówek strony
-A A +A

Jaka strefa płatnego parkowania na Woli?

Czas trwania: 
pt, 04/10/2019 (Cały dzień) - sob, 26/10/2019 (Cały dzień)

Przygotowaliśmy projekt poszerzenia strefy płatnego parkowania na Woli. Przyjdź na spotkanie i zapoznaj się z proponowanymi zmianami. Opinię możesz przekazać na spotkaniu albo mailowo.

 

 


Konsultacje trwały od 14 października do 10 listopada 2019 roku

 

Zapraszamy do przeczytania RAPORTU >>>
oraz

1. Zestawienia uwag ze spotkań >>>
2. Zestawienia uwag zgłoszonych mailem >>>
3. Podsumowania badań wykonanych na potrzeby wprowadzenia SPPN >>>


 

 

Zobacz projekt dla obszaru nr 1 (spotkanie 14 października) >>> pobierz projekt <<<

Zobacz projekt dla obszaru nr 2 (spotkanie 17 października) >>> pobierz projekt <<<

Zobacz projekt dla obszaru nr 3 (spotkanie 21 października) >>> pobierz projekt <<<

Zobacz projekt dla obszaru nr 4 (spotkanie 22 października) >>> pobierz projekt <<<

Zobacz projekt dla obszaru nr 5 (spotkanie 23 października) >>> pobierz projekt <<<

 


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Obszar analizy podzieliliśmy na 7 podobszarów. Każdemu z nich poświęcone jest osobne spotkanie, tak aby móc skoncentrować się na poszczególnych ulicach i zebrać opinie mieszkańców do proponowanych rozwiązań. Zaplanowaliśmy też dwa spotkania podsumowujące, na których będzie można zapoznać się z całym projektem.

 

Spotkania (zawsze o 18:00):

 

 • 14 października (poniedziałek) Obszar 1
  Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
 • 17 października (czwartek) Obszar 2
  ul. Jaktorowska 6 (Zespół do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych)
 • 21 października (poniedziałek) Obszar 3
  Szkoła Podstawowa nr 139 , ul. Syreny 5/7
 • 22 października (wtorek) Obszar 4
  Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika, ul. Bema 76
 • 23 października (środa) Obszar 5
  Szkoła Podstawowa nr 166, ul. Żytnia 40
 • 28 października (poniedziałek) Obszar 6
  Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie, ul. Okopowa 55a
 • 30 października (środa) Obszar 7
  Stacja Muzeum, ul. Towarowa 3

 

Spotkania ogólne (o całym projekcie):

 • 7 listopada (czwartek), godz 18-20
  Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Grabowska 1
 • 9 listopada (sobota) godz 11-13
  Szkoła Podstawowa nr 63, ul. Płocka 30

 

 

O Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego:

Pomysł rozszerzenia strefy płatnego parkowania wiąże się z planowanym otwarciem kolejnych stacji metra na Woli, co zmieni sytuację parkingową w tej części miasta. Rozwiązaniem tego problemu może być wprowadzenie płatnego parkowania, tak aby ochronić te tereny przed nadmierną liczbą parkujących samochodów.

 

Doświadczenia z istniejącej strefy potwierdzają, że wprowadzenie opłat zniechęca część kierowców do wjeżdżania do strefy, skłania również do krótszego postoju, zwiększając rotację i ułatwiając znalezienie wolnego miejsca. Mieszkańcy strefy mogą skorzystać z zakupu abonamentu, uprawniającego do darmowego postoju w pobliżu miejsca zamieszkania. O abonamencie mieszkańca i jak działa Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, dowiesz się więcej tutaj >>>

 

Zarząd Dróg Miejskich analizuje objęcie strefą płatnego parkowania tych obszarów, które są narażone na największy deficyt miejsc postojowych. Do analizy wskazano obszar pomiędzy al. Prymasa Tysiąclecia a ul. Okopową i Towarową. Koncepcja zmian została poprzedzona analizą stanu obecnego i pomiarem ile samochodów parkuje na poszczególnych ulicach o różnych porach dnia. Koncepcja dotyczy oznakowania miejsc postojowych – jako że zgodnie z przepisami płatne miejsca postojowe powinny być wyznaczone. Tam gdzie to uzasadnione, rozważamy również wprowadzenie ruchu jednokierunkowego czy budowę dodatkowych zatok. Decyzja o ewentualnym rozszerzeniu strefy zostanie podjęta po konsultacjach społecznych przez Radę m.st. Warszawy. Jeśli Rada podejmie decyzję o wprowadzeniu strefy, zacznie ona działać w połowie 2020 r. 

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Zarząd Dróg Miejskich

Podstawa prawna: Uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy