nagłówek strony
-A A +A

FORUM: Jaka będzie uchwała krajobrazowa dla Warszawy?

Czas trwania: 
pon, 05/06/2017 - 07:00 - sob, 15/07/2017 - 00:00
Jak zmienią się nośniki reklamowe, szyldy, mała architektura i ogrodzenia?

Uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (nazywana dla uproszczenia uchwałą krajobrazową) to akt prawny, do którego przyjęcia Rada m.st. Warszawy uprawniona została na mocy kompetencji przekazanych samorządom w artykule 37a Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt dokumentu sporządzany jest przez organ wykonawczy gminy, czyli Prezydenta Miasta i podległy mu Urząd m.st. Warszawy.

Pomóż nam udoskonalić projekt, który poddajemy konsultacjom.

Przeczytaj projekt uchwały i przewodnik >>>  Na uwagi i sugestie czekamy od 5 czerwca do 14 lipca 2017 roku!

Zapraszamy również do udziału w warsztatach lub wypowiedzenia się w punkcie konsultacyjnym. Więcej informacji >>>


ZALOGUJ się / ZAREJESTRUJ, żeby dodać swoją uwagę lub komentarz. Zamieszczając swój komentarz lub pytanie potwierdzasz, że akceptujesz REGULAMIN.

MartaK

Uważam, że projekt jest bardzo potrzebny i ważny. Swoje uwagi wylistowałam poniżej:

1. "Instalacja wielkoformatowych siatek reklamowych możliwa będzie tylko na rusztowaniach, podczas prowadzenia prac remontowych na elewacji budynku, jednak maksymalnie przez okres 6 miesięcy i nie częściej niż co 5 lat." -> 

rozumiem, że ten okres 6 m-cy dotyczy całości czasu umieszczenia reklam na siatce, a nie jednego reklamodawcy? Być może tego nie rozumiem, ale tak powinno być, żeby nie doprowadzić do sytuacji, kiedy co 6 miesięcy zmienia się na siatce reklama, co de facto ma miejsce już teraz.

 

2. Powinien być zakaz wyświetlaczy, ale także wyświetlaczy i innych form reklamy z dźwiękiem. Zakaz ten powinien uwzględniać zwykłe ekrany, np. takie jak zamontowano pod Domami Centrum. 

 

3. "Należy zachować umiar co do ilości komunikatu. Zbyt duże nagromadzenie szyldów skutkuje chaosem wizualnym, brakiem czytelności przekazu, a w konsekwencji wpływa niekorzystnie na wizerunek firmy." ->

zgadzam się, ale zapis ten jest mało konkretny. Jak zdefiniują Państwo ten umiar? Jeden reklamodawca uzna, że 4 szyldy to w sam raz, a dla niektórych odbiorców 2 szyldy to będzie za dużo. Postulowałabym wprowadzenie jakiegoś jasnego ograniczenia liczby dopuszczalnych szyldów na elewacji w zależności od jej wymiarów. 

 

4. Ogrodzenia -> postulowane zmiany są jak najbardziej słuszne i potrzebne. Być może nie zrozumiałam jednej kwestii, ale wydaje mi się, że warto ją podkreślić: zakaz wieszania reklam na prywatnych ogrodzeniach. W wielu miejscach w Warszawie na siatkach ogrodzeniowych wiszą wielkie folie reklamowe. Uważam, że szpecą miasto i konieczna jest regulacja takich sytuacji (np. dopuszczalny rozmiar, materiał etc.). 

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 10.1px; font: 10.0px Helvetica}

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 10.1px; font: 10.0px Helvetica}

Marta

mw_wola

W pełni popieram radykalne działania mające na celu uporządkowanie przestrzeni publicznej. Moje uwagi poniżej:

 

par. 4 pkt 5 - odległość od witryny powinna być zwiększona do 0,5 m. Obecny zapis w projekcie uchwały może spowodować, że ekrany i szyldy elektroniczne będą wieszane w środku lokalu przy witrynie. Zwiększenie odstępu spowoduje, że szyld będzie mniej widoczny oraz jego sytuowanie w głębi lokalu będzie utrudnione.
 
par. 11 - Dodanie zapisu, że siatka nie może pokazywać także jakichkolwiek wizerunków, zdjęć, obazów, impresji, haseł, motto, odezw itp. z wyjątkiem docelowego wyglądu elewacji remontowanego budynku bez szyldów i reklam na nim zawartych
 
par. 17 pkt 3 - dodanie do zapisu, iż ogrodzenie musi nawiązywać nie tylko do stylu budynku, ale także kontekstu okolicy (np. postmodernistyczny obiekt biurowy w krzykliwych kolorach elewacji może dorobić się równie krzykliwego płotu)
 
par. 17 pkt 4 - dodanie do zapisu, że zakaz dotyczy też skwerów w ich bezpośrednim sąsiedztwie
 
par. 17 pkt 4 ppkt 1) - dodanie informacji, że chodzi o grubość w najgrubszym miejscu płyty prefabrykowanej betonowej
 
par. 18 - czy nie można wymusić demontażu ogrodzeń niespełniających wymogów uchwały np. w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia uchwały w życie?
 
Dodanie jednoznacznego zapisu, że ogrodzenie nie może pełnić funkcji reklamowych (nie może być szyldem, reklamą, banerem).
 
Dodanie zapisu, że zabronione są także balony i inne formy dmuchanych nośników reklamowych.
 
Dodanie zapisu, że zabronione jest chodzenie ludzi z nałożonymi na siebie reklamami w formie tablic, transparentów, plakatów na kiju.
 
Proponuję wprowadzenie całkowitego zakazu tablic reklamowych wolnostojących, od formatu średniego wzwyż. Dość chaosu reklamowego, zasłaniania krajobrazu i architektury miejskiej.
Barbara Zygadło

Już wiem dlaczego nastąpiło w Warszawie wzmożone grodzenie, i to murami oraz płotami zupełnie innymi niż te postulowane w projekcie. Projekt Uchwały krajobrazowej zawiera paragraf 18: 

§ 18. Z obowiązku dostosowania do zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale, zwalnia się ogrodzenia istniejące w dniu wejścia jej w życie.

 

Wszystko co się ogrodzi (w sposób wygodny dla grodzącego) do czasu wejścia uchwały w życie już pozostanie. Czy słusznie?

igosk

W Warszawie zdarzają się sytuacje grodzenia traktów komunikacyjnych, bardzo uciążliwe dla mieszkańców. Dlatego też wydaje się, że z przepisów nie powinny być zwolnione ogrodzenia już istniejące (§ 18). Być może potrzebny jest dłuższy czas dostosowania, albo mechanizm, który nakazałby zmianę/likwidację ogrodzenia, jeśli jest niezgodne z przepisami, a pojawi się taki postulat.

 

Kolejnym zjawiskiem jest stawianie przez developerów nieprzeziernych płotów pokrytych reklamami, często na miesiące/lata przed uruchomieniem inwestycji. Czy nie powinno się wyznaczyć jakiś ograniczeń czasowych tym zakresie?

 

Jakie przewidziano środki egzekucji nowych przepisów?

TUP OW
Konto oficjalne

1.       Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Warszawie,  z aprobatą odnosi się do inicjatywy władz Warszawy zmierzającej do wykorzystania prawnych środków kształtowania   ładu przestrzennego w zakresie   krajobrazu miejskiego. Uważamy,  że sprawa opanowania samowoli reklamowej jest dzisiaj jednym z najważniejszych   wyzwań dla Warszawy  (i innych polskich miast).    Jednocześnie, wobec pewnych  wątpliwości dotyczących usytuowania  przepisów krajobrazowych w systemie planowania przestrzennego,    proponujemy jak najdalej idące  powiązanie polityki krajobrazowej miasta z polityka przestrzenną,  wyrażaną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i   miejscowych  planach   zagospodarowania przestrzennego.

2.       Uważamy, że uchwała krajobrazowa, po przeprowadzeniu ustawowej procedury powinna   być jak najszybciej uchwalona. Jednocześnie postulujemy, żeby od samego początku  były prowadzone analizy i oceny jej skuteczności .   Tworzenie przepisów krajobrazowych powinno być procesem planistyczno-prawnym,  uwzględniającym     uwarunkowania i potrzeby wynikające m.in. ze zmieniającego się stanu zagospodarowania przestrzennego miasta.  

3.       W naszym przekonaniu sprawą niezwykle istotną dla osiągnięcia zamierzonych rezultatów będzie też przygotowanie materiałów  popularyzujących  przyjęte w uchwale zasady – w sposób przystępny dla wszystkich zainteresowanych.   

Zarząd Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich

Rafał Reguła

paragraf 3.24) szyldzie flagowym – należy przez to rozumieć szyld o maksymalnej powierzchni 9 m2 i zmiennym kształcie. Prosty maszt lub drzewiec wyposażony jest w głowicę obrotową + ramię poziome .  Dzięki takiemu rozwiązaniu flaga jest eksponowana nawet przy bezwietrznej pogodzie.

 

paragraf 7.2.1) dla szyldu zbiorczego – 1 sztuka na nieruchomość lub na każdy budynek użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2, 4,00 m wysokości i 1,50 m szerokości;

 

Dlaczego restauracje i stacje paliw są uprzywilejowane w stosunku do innych podmiotów. Co z działalnościami które zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami nie mogą się reklamować: apteki, gabinety-przychodnie lekarskie bądź stomatologiczne, zakłady lecznicze dla zwierząt. Ich jedyną możliwością poinformowania o lokalizacji jest odpowiedni szyld. Także zrównanie powyższych rodzajów działalności z restauracjami i stacjami paliw, zrekompensuje wprowadzane ograniczenia i ustawowy zakaz reklamy.