nagłówek strony
-A A +A

FORUM: Zadaj pytanie, wpisz ogólną uwagę lub pomysł!

Czas trwania: 
pt, 01/03/2013 - 09:00 - pt, 29/03/2013 - 23:59

Masz uwagę ogólną do konsultowanych dokumentów, chcesz zadać pytanie lub podzielić się pomysłami na temat inicjatywy lokalnej? Zachęcamy do wpisywania ich poniżej.

Na pytania postaramy się odpowiedzieć w przeciągu dwóch dni.

Zamieszczając swój komentarz lub pytanie potwierdzasz, że akceptujesz REGULAMIN.

mszewczy
279
Vote up!

 

Może tak połączyć sprawne aktywne rozwiązania organizacyjne,

celem rozpowszechnienia wykorzystania rozwiązań lokalnych opłacanych z pieniędzy podatników, paradoksalnie leżących odłogiem ?

 

Jest wdrażane szereg lokalnych rozwiązań wspomagających pracę służby zdrowia.

Mojej rodzinie bliski jest www.zdrowiepacjenta.pl . Są tzw kioski, czyli dostosowanie do używania tylko jednej witryny, przy których jest pusto, ponieważ świadomość lokalnego społeczeństwa jest nikła a pasywne metody ulotek zawodzą.

 

Ogólnopolski projekt szkoleń z pomocy we wdrożeniu osób 50+ rozwinął się,

co można sprawdzić na witrynie www.latarnicy.pl . W tym projekcie są znane rozwiązania typu wnuczek przyprowadza dziadka to w ślad za tym może syn przyprowadzić ojca.

 

Z ogólnopolskich warto zwrócić uwagę na www.pue.zus.pl czy www.epuap.gov.pl,

który otwiera drogę do Sądownictwa czy Izb Skarbowych itp., itd. Kiedyś będzie ogólnopolskie rozwiązanie medyczne tj. www.ikp.gov.pl, ale tu i teraz jest niewykorzystany potencjał.

 

Wydaje mi się, że synergia opisanych powyżej zdarzeń oraz przejrzysta metodyka pozyskania funduszy dla latarników tych formalnych oraz mentalnych byłaby wskazana.

223
Vote up!

Dziękujemy za uwagę, do wszystkich odniesiemy się w raporcie, po zakończeniu konsultacji.

Ingeborga (niezweryfikowany)
205
Vote up!

1. ocena wniosku: nie do końca mam poczucie, ze to jest jasno sprecyzowane. Najczęściej będzie oceniał 1 urzędnik, zgodnie z kartą oceny. Czy będzie miał do niej jakieś szczegółowe instrukcje? czy będą jakieś obiektywne wskaźniki (szczególnie w pkt IV i V: stan przygotowania do realizacji i celowośc realizacji inicajtywy)? czy będzie jakieś szkolenie dla oceniających? Czy w tym systemie nie ryzykujemy że będą odpadały inicjatywy "nietypowe", polegajace na niestandardowych pomysłach, których urzędnicy nie będą w stanie obiektywnie ocenić, ponieważ w ich pracy od kreatywności dużo ważniejsze są kryteria formalne? Czy nie byłoby dobrze wprowadzić zasadę że negatywnie oceniony wniosek musi być oceniony przez jeszcze jedną osobę? Dlaczego w procesie oceny wniosków nie uwględniono np. opinii KDSów?

 

2. czy będą instrukcje dla mieszkańców jak wyceniać i dokumentować pracę społeczną?

 

3. czy jest możliwe, by urzędnicy lub CKS udzielałi konsultacji mieszkańcom na etapie pisania wniosku?

 

4. w jakiej perspektywie czasowej będzie oceniana możliwośc dofinansowania inicjatywy z budżetu miasta? bieżącego roku? 2-3 lat? Chyba warto żeby to była perspektywa dłuższa niż 6-12 miesięcy.

 

 

Odpowiedź CKS:

Bardzo dziękujemy za uwagi, odniesiemy się do nich w raporcie, a poniżej odpowiedzi na zadane pytania:

 

1. Kryteria w pkt IV i V nie zostały szczegółowo określone, ponieważ zakres inicjatyw możliwych do realizacji jest bardzo szeroki. Mogą to być na przykład działania z zakresu ochrony przyrody, edukacji, kultury, bezpieczeństwa, czy budowy i remontów dróg. Trudno było nam znaleźć obiektywne wskaźniki, które będą miały zastosowanie do każdego rodzaju inicjatywy.

Każdy wniosek będzie traktowany indywidualnie i oceniany przez pracowników specjalizujących się w danym temacie. Oceniający będą zobowiązani do szczegółowego uzasadnienia liczby przyznanych punktów.

 

Weźmiemy pod uwagę propozycję stworzenia instrukcji/podpowiedzi do oceny wniosku. Mogłaby ona wskazywać przykładowe elementy (np. dodatkowe dokumenty, plan działań, projekt architektoniczny czy graficzny, rozeznanie rynkowe itp.).

 

W przypadku inicjatyw „nietypowych” mieszkańcy będą mieli możliwość uzasadnienia ich znaczenia we wniosku. Poza tym, kryteria I-III wydają nam się dość obiektywne, niezależnie od charakteru inicjatywy. Wniosek, który otrzyma min. 10 punktów, będzie przekazywany do burmistrza lub dyrektora – to on, po dokonaniu analizy możliwości finansowych, będzie ostatecznie kierował go do realizacji.

 

W procesie oceny wniosków nie uwzględniono opinii KDSów, ponieważ inicjatywa lokalna zakłada współpracę miasta bezpośrednio z mieszkańcami. Wniosek może być złożony za pośrednictwem organizacji pozarządowej, jednak ważna jest tu przede wszystkim wola mieszkańców oraz ich deklarowany wkład. Podpis mieszkańców pod wnioskiem oznacza, że ich zdaniem działanie jest ważne i potrzebne. Miasto musi natomiast ocenić możliwość podjęcia współpracy na zasadach proponowanych we wniosku (dotyczących chociażby wkładu finansowego).

 

2. Planujemy stworzenie materiałów edukacyjnych dla mieszkańców na temat realizacji inicjatywy lokalnej.

 

3. W ramach CKS postaramy się odpowiadać na pytania dotyczące inicjatywy lokalnej, choć najważniejsza będzie współpraca mieszkańców z urzędem dzielnicy lub konkretnym biurem. Wniosek może być złożony w dowolnej formie, jednak dla ułatwienia przygotowaliśmy jego wzór. W przypadku braków lub niejasności urzędnicy mogą zwrócić się do mieszkańców z prośbą o uzupełnienie. Po przyjęciu wniosku urzędnicy wspólnie z mieszkańcami ustalą wszystkie szczegóły realizacji inicjatywy.

 

4. Każdy wniosek będzie oceniany indywidualnie, w zależności od wysokości potrzebnych środków finansowych oraz terminu realizacji zadania. Niektóre inicjatywy mogą być realizowane w krótkim czasie w ramach bieżących budżetów, inne będą wymagały stosowania procedur przetargowych, czy zmian w planach finansowych dokonywanych przez Radę Miasta.

Ewa Majdecka (niezweryfikowany)
206
Vote up!

Cieszę się, że pomysł na finansowanie inicjatyw lokalnych pojawił się w Warszawie. Szczególnie cieszę się z możliwości wnioskowania przez grupy nieformalne! Świetnie!

 

Kilka uwag/pytań:

 

- niektóre działania zwiększające kapitał społeczny mogą okazać się trudne do opisania - a więc również do oceniania w kontekście "zysków"; nie wszystkie inicjatywy muszą skończyć się postawieniem ławki

 

- myśląc o inicjatywie lokalnej najpierw myślę o tym, że sąsiedzi bardzo często nie znają się w ogóle lub na tyle, by razem podjąć się umiejscowienia przedstawianej w prezentacji ławki i posadzeniu kwiatów; by sformułować potrzeby mieszkańców, muszą się oni najpierw poznać i stworzyć wspólnotę lokalną - czy wspierane będą również takie "zapoznawcze" inicjatywy, po których nic fizycznie nie powstanie, ale będzie to pierwszy krok do poznania się i wymówienia swoich potrzeb?; często ma to postać "święta ulicy", które może przybrać bardzo różną formę, która nie jest tak naprawdę ważna, bo chodzi w niej o poznanie się nawzajem

 

- lokalne inicjatywy zapewne mogą natknąć się na różne przeszkody/potrzeby - np. brak infrastruktury, która jest potrzeba jedynie na czas wydarzeń/procesu (np. leżaki, stoły, głośniki, łopaty, pomieszczenie do spotkań itp itd) - czy UM będzie pomagał również w takich kwestiach? myślę, że zdarza się, że taka pomoc rozwiązuje wiele problemów i może być cenniejsza niż pomoc finansowa.

 

- czy razem ze stworzeniem możliwości wnioskowania o pomoc przy inicjatywie lokalnej zostanie również stworzony punkt konsultacyjny (w jakiejś formie), by z jednej strony skonsultować swój pomysł, ale również dowiedzieć się, jak inicjatywa lokalna może wyglądać, co można zrobić w swojej okolicy?

 

 

Odpowiedź CKS:

Bardzo dziękujemy za uwagi, odniesiemy się do nich w raporcie, a poniżej odpowiedzi na zadane pytania:

 

Podstawowe zasady inicjatywy lokalnej określone są w art. 19b-h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Inicjatywa lokalna może dotyczyć zadań, które wpisują się w konkretne obszary określone w ustawie (szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć m.in. w prezentacji ze spotkań konsultacyjnych oraz w zakładce na temat inicjatywy lokalnej na platformie). Naszym zdaniem „święto ulicy” może wpisywać się w te obszary. We wniosku na konkretne działanie trzeba będzie jednak określić cel i znaczenie tego projektu, wkład mieszkańców i oczekiwany wkład miasta.

 

Wsparcie rzeczowe – w tym użyczenie sprzętów – jest jak najbardziej możliwe w ramach inicjatywy lokalnej.

 

W ramach CKS postaramy się odpowiadać na pytania dotyczące inicjatywy lokalnej, choć najważniejsza będzie współpraca mieszkańców z urzędem dzielnicy lub konkretnym biurem. Planujemy również stworzenie materiałów edukacyjnych dla mieszkańców na temat inicjatywy lokalnej.

Pytania przesłane mailem na adres konsultacje@um.warszawa.pl przez Joannę Erbel i odpowiedzi Centrum Komunikacji Społecznej

 

Dzień dobry,

 
razem z grupą studentek i studentów na zajęciach "Socjologia w działaniu - działania na rzecz wspólnoty" w Instytucie Socjologii UW rozmawialiśmy o projekcie inicjatywy lokalnej. Przesyłam nasze pytania i wątpliwości.
 
 
1. Czy w ramach inicjatywy lokalnej, jako wkład własny, finansowy mogą służyć pieniądze zdobyte z grantów?
 
Odpowiedź  CKS:
Pieniądze zdobyte z grantów mogą służyć jako wkład własny, o ile środki te nie będą pochodzić z budżetu m.st. Warszawy. Trzeba również podkreślić, że mieszkańcy jako osoby fizyczne nie mają możliwości pozyskiwania grantów. Granty mogą pozyskiwać organizacje pozarządowe, które nie są bezpośrednio uprawnione do składania wniosków o realizację inicjatywy lokalnej – mogą to zrobić mieszkańcy, za pośrednictwem organizacji pozarządowej (art. 19b ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
 
2. Jaka jest stawka godzinowa za osobogodziny? W prezentacji pojawia się suma 10 zł/h. Czy jest to stawka za każdy rodzaj pracy, czy ma jakieś odniesienie do cen rynkowych. Na przykład godzina pracy profesjonalnego architekta zieleni kosztuje więcej (lub mniej) niż godzina sprzątania terenu.
 
Odpowiedź  CKS
Wartość godziny pracy społecznej należy określić w odniesieniu do ceny rynkowej za pracę o porównywalnym charakterze (szacowana wartość tej pracy będzie inna w przypadku nieskomplikowanych prac fizycznych,  inna zaś w przypadku zadań wymagających umiejętności eksperckich).
 
3. Projekt promuje duże zgrane zespoły, bo wtedy łatwo mieć wiele osobogodzin. Trudno dopiąć projekt, jak są trzy zaangażowane jednostki. Chyba, że założeniem projektu jest to, źeby te hipotetyczne trzy osoby zmobilizowały sto osób, żeby zadeklarowały godzinę pracy na rzecz projektu.
 
Odpowiedź CKS
Kryterium wkładu w formie pracy społecznej (II) zmieniono tak, aby ocena dotyczyła wartości pracy społecznej w stosunku do wartości zadania, a nie liczby osobogodzin.
 
4. Czy weryfikuje się w jakiś sposób są liczone osobogodziny? Czy np. jeśli są to prace porządkowe to ocenia się poziom zaśmiecenia, bądź zagruzowania.
 
Odpowiedź CKS
Zakładamy, że liczba potrzebnych i deklarowanych godzin pracy społecznej będzie szacowana na etapie oceny wniosku i uzgadniana z mieszkańcami na etapie zawierania umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej. Dodatkowo, we wzorze sprawozdania dodaliśmy zapis, że  zestawienie świadczeń pracy społecznej powinno obejmować karty czasu pracy wskazujące kto, kiedy, ile godzin przepracował oraz rodzaj wykonanej pracy – wraz z podpisami.
 
5. Co dalej jak już projekt zostanie zrealizowany, np. zostaną posadzone kwiaty, to kto płaci za ich utrzymanie?
 
Odpowiedź CKS
Kwestie utrzymania zrealizowanego zadania powinny zostać określone w umowie o wykonanie inicjatywy lokalnej. Jest to jednak umowa na czas określony i docelowo to samorząd będzie ponosił odpowiedzialność za utrzymanie danego miejsca (zgodnie z art. 19b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie inicjatywa lokalna może dotyczyć obiektów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego).
 
6. Jak wygląda nadzór nad pracami wykonawczymi? Czy mieszkanki i mieszkańcy mogą wszystko robić same czy są takie prace, które wymagają profesjonalnego wykonania?
 
Odpowiedź CKS
Kwestie te – w zależności od konkretnej sytuacji – powinny zostać określone w umowie o wykonanie inicjatywy lokalnej. Do umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U.Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 
7. Jakie są sankcje za niewykonanie projektu? Czy trzeba oddać pieniądze? (Albo sadzonki.)
 
Odpowiedź CKS
Konsekwencje związane z niezrealizowaniem umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej mogą być określone w zapisach tej umowy. Ponadto, do umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U.Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 
8. Czy jest jakiś sposób, żeby zapobiec konfliktom sąsiedzkim, które mogą się pojawić w przypadku realizowania projektu? Odmienność wizji, niszczenie tego, co zostało zrobione w ramach inicjatywy lokalnej.
 
Odpowiedź CKS
W praktyce trudno byłoby konsultować każdą inicjatywę mieszkańców z szerszą społecznością lub upubliczniać wniosek w konkretnym miejscu. Zakładamy, że podpisy pod wnioskiem oraz zaangażowanie społeczne w realizację zadania mogą świadczyć o jego celowości. Dodatkowo, do formularza oceny (załącznik do projektu zarządzenia) dodaliśmy wskazówkę dla osób oceniających, aby wziąć pod uwagę, czy realizacja zadania może wywołać jakieś konflikty lokalne. Zakładamy, że wiedzę na ten temat może mieć urzędnik zajmujący się konkretnym terenem / zagadnieniem.
 
9. Czy inicjatywa lokalna musi być projektem pozytywnym czy może być przeciwko czemuś (a nie na rzecz czegoś?).
 
Odpowiedź CKS
Definicja inicjatywy lokalnej określona jest w art. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest to „forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej”, musi więc zakładać zrealizowanie konkretnych działań (a zatem być projektem „pozytywnym”).
 
Dodatkowo, działania w ramach inicjatywy lokalnej muszą wpisywać się w bardzo konkretne obszary zadań. Jest to określone w art. 19b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
10. Czy w ramach inicjatywy lokalnej protest za pieniądze miasta? Na przykład w obronie terenu ważnego dla danej wspólnoty (np. zabudowa skweru).

 

Odpowiedź CKS

Inicjatywa lokalna musi dotyczyć ściśle określonych zadań publicznych, zgodnie z art. 19b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.