nagłówek strony
-A A +A

Wnioski o konsultacje społeczne

         

 

 

Przyszłość terenu Osiedla Jazdów

treść wniosku

 

Stowarzyszenie Mieszkańców Domków Fińskich Jazdów 24 września 2013 PRZEJDŹ DO KONSULTACJI

 

Budowa ul. Czerniakowskiej-bis

treść wniosku

 

Rada Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 9 września 2014

odpowiedź
na wniosek

 

Nowa lokalizacja Bazaru Trocka

treść wniosku

 

Stowarzyszenie Warszawa Społeczna

26 września 2014

odpowiedź
na wniosek

 

Funkcjonowanie zorganizowanego  
targowiska u zbiegu 
ul. Czerniakowskiej i ul. Nehru

treść wniosku

 

Stowarzyszenie

Kupców Nehru

8 grudnia 2014 odpowiedź
na wniosek

 

Przyszłość nieogrodzonej, ogólnodostępnej części stoku Górki Szczęśliwickiej

treść wniosku

 

Młodzieżowa Rada Dzielnicy
Ochota m.st. Warszawy

15 stycznia 2015 odpowiedź
na wniosek

 

Sposób zagospodarowania całości terenu zachodniej części Pola  Mokotowskiego (na zachód od al. Niepodległości) w ramach istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego

treść wniosku

 

Mieszkańcy 3 kwietnia 2015 PRZEJDŹ DO KONSULTACJI

 

Utworzenie centrum lokalnego Falenica

treść wniosku

 

Rada Osiedla Falenica
w Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy
17 lipca 2015 PRZEJDŹ DO KONSULTACJI

 

Przyszłość i forma zarządzania Osiedlem Przyjaźń

treść wniosku

 

Inicjatywa Osiedle Przyjaźń 27 października
2015
odpowiedź
na wniosek

 

Zmiany w uchwale nr XXIX/615/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy

 

 

treść wniosku [Praga-Północ]

 

treść wniosku [Ochota]

 

treść wniosku [Białołęka]

 

treść wniosku [Wola]

 

treść wniosku [Żoliborz]

 

treść wniosku [Włochy]

 

treść wniosku [Mokotów]

 

Rada Rada Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

 

Rada Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 

 

Rada Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

 

Rada Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

 

Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

 

Rada Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

 

Rada Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

 

7 marca 2016

 

 

15 marca 2016

 

 

24 marca 2016

 

 

19 kwietnia 2016

 

 

20 kwietnia 2016

 

 

5 maja 2016

 

 

10 maja 2016

 

odpowiedź na wniosek [Praga-Północ]

sprostowanie

 

odpowiedź na wniosek [Ochota]

 

odpowiedź na wniosek [Białołęka]

sprostowanie

 

odpowiedź na wniosek [Wola]

 

odpowiedź na wniosek [Żoliborz]

 

odpowiedź na wniosek [Włochy]

 

odpowiedź na wniosek [Mokotów]

 

 

 

Funkcjonowanie Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w dzielnicy Praga-Północ

treść wniosku

 

Mieszkańcy

9 maja 2016

odpowiedź na wniosek

 

Sposób zagospodarowania wschodniej części rejonu Pałacu Kultury i Nauki, z naciskiem na pl. Defilad

treść wniosku

 

Mieszkańcy

11 maja 2016

PRZEJDŹ DO KONSULTACJI

 

odpowiedź na wniosek

 

Zagospodarowanie terenu wokół stacji PKP Włochy 

treść wniosku

 

Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy 

10 października 2016

 

PRZEJDŹ DO KONSULTACJI

 

odpowiedź na wniosek

 

Zagospodarowanie terenu Klubu Sportowego „Orzeł”

treść wniosku

Miasto Jest Nasze 19 października 2018 odpowiedź na wniosek

 

rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na obszar całej dzielnicy, 

treść wniosku

 

 

Rada Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

 

19 lutego 2019 odpowiedź na wniosek

Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w dzielnicy Praga-Północ

treść wniosku

Porozumienie dla Pragi 19 kwietnia 2019

odpowiedź na wniosek

 

uzupełnienie odpowiedzi

 

Panel obywatelski w sprawie ochrony klimatu

treść wniosku

 

Mieszkańcy 24 czerwca 2019 odpowiedź na wniosek

 

 

 

Uchwała Rady m.st. Warszawy o konsultacjach społecznych umożliwia mieszkańcom stolicy inicjowanie konsultacji. W sprawach ogólnomiejskich pomysł musi poprzeć co najmniej 1 000 mieszkańców Warszawy posiadających czynne prawo wyborcze do Rady m.st. Warszawy, w sprawach dzielnicowych – 200 osób (posiadających czynne prawo wyborcze do rady danej dzielnicy).

 

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych mogą również złożyć:

 • w sprawach ogólnomiejskich: 
 • Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy
 • rada dzielnicy m.st. Warszawy
 • młodzieżowa rada dzielnicy m.st. Warszawy
 • co najmniej 40 organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • w sprawach dzielnicowych
 • młodzieżowa rady dzielnicy m.st. Warszawy
 • jednostka niższego rzędu działająca w danej dzielnicy m.st. Warszawy
 • co najmniej 15 organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Wniosek o przeprowadzanie konsultacji społecznych musi zawierać:

 • opis przedmiotu konsultacji
 • propozycję formy konsultacji
 • uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji

 

Wniosek zgłoszony przez grupę mieszkańców Warszawy musi również zawierać:

 • imię i nazwisko osoby reprezentującej wnioskodawców oraz jej dane kontaktowe (PRZECZYTAJ INFORMACJĘ dla osoby reprezentującej wnioskodawców o przetwarzaniu danych osobowych)
 • wykaz osób popierających wniosek zawierający następujące dane tych osób:
  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania
  • numer PESEL
  • własnoręczny podpis

 

Ważne jest, aby podpisy poparcia były prawidłowo złożone pod wnioskiem:

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL powinny być czytelne, aby można było sprawić, czy dana osoba figuruje w rejestrze wyborców do Rady m.st. Warszawy albo danej rady dzielnicy m.st. Warszawy,
 • imię i nazwisko powinny zostać podane w całości, a nie np. tylko pierwsza litera imienia i nazwisko,
 • adres zamieszkania to: ulica, numer domu, numer mieszkania (jeśli jest), kod i miasto,
 • numer PESEL składa się z jedenastu cyfr i musi być podany w całości oraz bez błędów,
 • podpis musi własnoręcznie złożyć osoba, która podaje swoje dane.

 

Poparcie wniosku przez daną osobę jest weryfikowane, tj. sprawdzane jest, czy ta osoba znajduje się w rejestrze wyborców do Rady m.st. Warszawy albo danej rady dzielnicy m.st. Warszawy. Jeśli okaże się, że danej osoby nie ma w ww. rejestrze lub podała ona niepełne dane dotyczące adresu zamieszkania albo numeru PESEL, jej poparcie wniosku nie będzie uwzględnione.

 

Jeżeli temat wniosku dotyczy Warszawy, wniosek złóż do Prezydenta m.st. Warszawy.

Wniosek dotyczący kwestii związanych ze sprawami dzielnicowymi, złóż do zarządu dzielnicy. 

 

Do pobrania:

 • wzór wykazu poparcia mieszkańców m.st. Warszawy, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady m.st. Warszawy, popierających wniosek do Prezydenta m.st. Warszawy o przeprowadzenie konsultacji POBIERZ WZÓR
 • wzór wykazu poparcia mieszkańców dzielnicy m.st. Warszawy, posiadających czynne prawo wyborcze do rady dzielny m.st. Warszawy, popierających wniosek do zarządu dzielnicy m.st. Warszawy o przeprowadzenie konsultacji POBIERZ WZÓR

 

Nie ma obowiązku stosowania ww. wzorów wykazu poparcia, ale skorzystanie z nich może ułatwić wnioskodawcy zebranie podpisów poparcia. Wystarczy wpisać, w jakiej sprawie składany jest wniosek o konsultacje, a w przypadku konsultacji o charakterze dzielnicowym – również nazwę dzielnicy.

 

WIĘCEJ INFORMACJI o uchwale Rady m.st. Warszawy o konsultacjach społecznych