nagłówek strony
-A A +A

Wnioski o konsultacje społeczne

         

 

 

 

Mieszkanki i Mieszkańcy Warszawy oraz inne uprawnione podmioty mogą składać wnioski o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących całej Warszawy lub jej dzielnic. Poniżej znajdziesz wszystkie dotychczas złożone wnioski o przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz odpowiedzi, jakich na nie udzielono. W odpowiedzi na niektóre wnioski Miasto przeprowadziło konsultacje, a zainteresowane osoby uzyskały możliwość bezpośredniego zaangażowania się w kształtowanie przestrzeni lub polityki miejskiej.


W lewej kolumnie załączone są poszczególne wnioski, w prawej kolumnie – odpowiedzi oraz odnośniki do przeprowadzonych konsultacji. Informacje jakie wymogi formalne należy spełnić, aby złożyć swój własny wniosek, znajdziesz na dole strony. 

 

 

Obsługa komunikacyjna na Białołęce

treść wniosku - pdf

treść wniosku - word

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Białołęka 16 lutego 2021 odpowiedź na wniosek - skan

odpowiedź na wniosek - word

 

Aleja Waszyngtona

treść wniosku

 

Rada Osiedla Grochów-Centrum 27 lutego 2019 odpowiedź na wniosek

 

Aleja Waszyngtona

treść wniosku

 

Rada Osiedla Kamionek 7 października 2020 odpowiedź na wniosek

 

Hala Gwardii

treść wniosku

 

Mieszkanki i Mieszkańcy reprezentowani przez stowarzyszenia:
Miasto Jest Nasze i Kamień, i co?
23 stycznia 2020

odpowiedź na

wniosek

 

uzupełnienie odpowiedzi

 

Zalew Bardowskiego

treść wniosku

 

Mieszkanki i Mieszkańcy 3 października 2019

odpowiedź na

wniosek

 

Zalew Bardowskiego

treść wniosku

 

Rada Osiedla Targówek Fabryczny 19 września 2019

odpowiedź na

wniosek

 

Szczegółowe metody, formy, środki i koszty wdrażania oraz realizacji w trakcie kadencji 2018-2023 postulatów wynikających z Warszawskiej Deklaracji LGBT+

treść wniosku

 

Mieszkanki i Mieszkańcy reprezentowani przez Instytut na rzecz
Kultury Prawnej
Ordo Iuris
8 sierpnia 2019

odpowiedź na wniosek

 

II odpowiedź na wniosek

 

Pomnik w Nowych Włochach

treść wniosku

 

Mieszkanki i Mieszkańcy 22 lipca 2019

odpowiedź na wniosek

 

Zagospodarowanie terenu Klubu Sportowego „Orzeł”

treść wniosku

 

 

Mieszkanki i Mieszkańcy

 

19 czerwca 2019

 

odpowiedź na wniosek

 

 

Panel obywatelski w sprawie ochrony klimatu

treść wniosku

 

Mieszkanki i Mieszkańcy

19 czerwca 2019 odpowiedź na wniosek

 

Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w dzielnicy Praga-Północ

treść wniosku

 

Mieszkanki i Mieszkańcy reprezentowani przez Stowarzyszenie Porozumienie dla Pragi

19 kwietnia 2019

 

odpowiedź na wniosek

 

uzupełnienie odpowiedzi

 

 

Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na obszar całej dzielnicy 

treść wniosku

 

Rada Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 19 lutego 2019 odpowiedź na wniosek

 

Zagospodarowanie terenu Klubu Sportowego „Orzeł”

treść wniosku

 

 

Mieszkanki i Mieszkańcy reprezentowani przez Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze

 

19 października 2018

 

odpowiedź na wniosek 

(19.11.2018)

 

uzupełnienie odpowiedzi

(30.11.2018)

 

uzupełnienie odpowiedzi 

(19.12.2018)

 

uzupełnienie odpowiedzi 

(18.09.2019)

 

PRZEJDŹ DO KONSULTACJI:

 

 

Zagospodarowanie terenu wokół stacji PKP Włochy 

treść wniosku

 

Mieszkanki i Mieszkańcy reprezentowani przez Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy  10 października 2016

 

PRZEJDŹ DO KONSULTACJI

 

odpowiedź na wniosek

 

 

Sposób zagospodarowania wschodniej części rejonu Pałacu Kultury i Nauki, z naciskiem na pl. Defilad

treść wniosku

 

Mieszkanki i Mieszkańcy

11 maja 2016

 

PRZEJDŹ DO KONSULTACJI

 

odpowiedź na wniosek

 

 

Funkcjonowanie Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w dzielnicy Praga-Północ

treść wniosku

 

Mieszkanki i Mieszkańcy

9 maja 2016

odpowiedź na wniosek

 

 

Zmiany w uchwale nr XXIX/615/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy

 

 

treść wniosku [Mokotów]

 

treść wniosku [Włochy]

 

treść wniosku [Żoliborz]

 

treść wniosku [Wola]

 

treść wniosku [Białołęka]

 

treść wniosku [Ochota]

 

treść wniosku [Praga-Północ]

 

 
 

Rada Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

 

 Rada Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

 

Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

 

Rada Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

 

Rada Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

 

Rada Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

 

Rada Rada Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

 

 

10 maja 2016

 

 

5 maja 2016

 

 

20 kwietnia 2016

 

 

19 kwietnia 2016

 

 

24 marca 2016

 

 

15 marca 2016

 

 

7 marca 2016

 

 

 

Przyszłość i forma zarządzania Osiedlem Przyjaźń

treść wniosku

 

Mieszkanki i Mieszkańcy reprezentowani przez Inicjatywę Osiedle Przyjaźń

27 października
2015

 

odpowiedź
na wniosek

 

 

Utworzenie centrum lokalnego Falenica

treść wniosku

 

 

Mieszkanki i Mieszkańcy reprezentowani przez Radę Osiedla Falenica
w Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy

 

17 lipca 2015

PRZEJDŹ DO KONSULTACJI

 

odpowiedź na wniosek

 

Sposób zagospodarowania całości terenu zachodniej części Pola  Mokotowskiego (na zachód od al. Niepodległości) w ramach istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego 

treść wniosku

 

 

Mieszkanki i Mieszkańcy

 

3 kwietnia 2015 PRZEJDŹ DO KONSULTACJI

 

Przyszłość nieogrodzonej, ogólnodostępnej części stoku Górki Szczęśliwickiej

treść wniosku

 

Młodzieżowa Rada Dzielnicy
Ochota m.st. Warszawy
15 stycznia 2015

odpowiedź
na wniosek

 

Funkcjonowanie zorganizowanego  
targowiska u zbiegu 
ul. Czerniakowskiej i ul. Nehru

treść wniosku

 

Mieszkanki i Mieszkańcy reprezentowani przez Stowarzyszenie

Kupców Nehru

8 grudnia 2014 odpowiedź
na wniosek

 

Nowa lokalizacja Bazaru Trocka

treść wniosku

 

 

Mieszkanki i Mieszkańcy reprezentowani przez Stowarzyszenie Warszawa Społeczna

 

26 września 2014 odpowiedź
na wniosek

 

Budowa ul. Czerniakowskiej-bis

treść wniosku

 

Rada Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 9 września 2014 odpowiedź 
na wniosek

 

Przyszłość terenu Osiedla Jazdów

treść wniosku

 

 

Mieszkanki i Mieszkańcy reprezentowani przez Stowarzyszenie Mieszkańców Domków Fińskich Jazdów

 

24 września 2013

PRZEJDŹ DO KONSULTACJI

 

odpowiedź na wniosek

 

 

 

Uchwała Rady m.st. Warszawy o konsultacjach społecznych umożliwia mieszkańcom stolicy inicjowanie konsultacji. W sprawach ogólnomiejskich pomysł musi poprzeć co najmniej 1 000 mieszkańców Warszawy posiadających czynne prawo wyborcze do Rady m.st. Warszawy, w sprawach dzielnicowych – 200 osób (posiadających czynne prawo wyborcze do rady danej dzielnicy).

 

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych mogą również złożyć:

 • w sprawach ogólnomiejskich: 
 • Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy
 • rada dzielnicy m.st. Warszawy
 • młodzieżowa rada dzielnicy m.st. Warszawy
 • co najmniej 40 organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • w sprawach dzielnicowych
 • młodzieżowa rady dzielnicy m.st. Warszawy
 • jednostka niższego rzędu działająca w danej dzielnicy m.st. Warszawy
 • co najmniej 15 organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Wniosek o przeprowadzanie konsultacji społecznych musi zawierać:

 • opis przedmiotu konsultacji
 • propozycję formy konsultacji
 • uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji

 

Wniosek zgłoszony przez grupę mieszkańców Warszawy musi również zawierać:

 • imię i nazwisko osoby reprezentującej wnioskodawców oraz jej dane kontaktowe (PRZECZYTAJ INFORMACJĘ dla osoby reprezentującej wnioskodawców o przetwarzaniu danych osobowych)
 • wykaz osób popierających wniosek zawierający następujące dane tych osób:
  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania
  • numer PESEL
  • własnoręczny podpis

 

Ważne jest, aby podpisy poparcia były prawidłowo złożone pod wnioskiem:

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL powinny być czytelne, aby można było sprawić, czy dana osoba figuruje w rejestrze wyborców do Rady m.st. Warszawy albo danej rady dzielnicy m.st. Warszawy,
 • imię i nazwisko powinny zostać podane w całości, a nie np. tylko pierwsza litera imienia i nazwisko,
 • adres zamieszkania to: ulica, numer domu, numer mieszkania (jeśli jest), kod i miasto,
 • numer PESEL składa się z jedenastu cyfr i musi być podany w całości oraz bez błędów,
 • podpis musi własnoręcznie złożyć osoba, która podaje swoje dane.

 

Poparcie wniosku przez daną osobę jest weryfikowane, tj. sprawdzane jest, czy ta osoba znajduje się w rejestrze wyborców do Rady m.st. Warszawy albo danej rady dzielnicy m.st. Warszawy. Jeśli okaże się, że danej osoby nie ma w ww. rejestrze lub podała ona niepełne dane dotyczące adresu zamieszkania albo numeru PESEL, jej poparcie wniosku nie będzie uwzględnione.

 

Jeżeli temat wniosku dotyczy Warszawy, wniosek złóż do Prezydenta m.st. Warszawy.

Wniosek dotyczący kwestii związanych ze sprawami dzielnicowymi, złóż do zarządu dzielnicy. 

 

Do pobrania:

 • wzór wykazu poparcia mieszkańców m.st. Warszawy, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady m.st. Warszawy, popierających wniosek do Prezydenta m.st. Warszawy o przeprowadzenie konsultacji POBIERZ WZÓR
 • wzór wykazu poparcia mieszkańców dzielnicy m.st. Warszawy, posiadających czynne prawo wyborcze do rady dzielny m.st. Warszawy, popierających wniosek do zarządu dzielnicy m.st. Warszawy o przeprowadzenie konsultacji POBIERZ WZÓR

 

Nie ma obowiązku stosowania ww. wzorów wykazu poparcia, ale skorzystanie z nich może ułatwić wnioskodawcy zebranie podpisów poparcia. Wystarczy wpisać, w jakiej sprawie składany jest wniosek o konsultacje, a w przypadku konsultacji o charakterze dzielnicowym – również nazwę dzielnicy.

 

WIĘCEJ INFORMACJI o uchwale Rady m.st. Warszawy o konsultacjach społecznych