nagłówek strony
-A A +A

Jaka zieleń na Grochowskiej? [II etap]

Czas trwania: 
wt, 31/08/2021 (Cały dzień) - pon, 04/10/2021 (Cały dzień)

Nowa zieleń przyuliczna – rabaty, krzewy czy drzewa – to nie tylko sposób na poprawę estetyki miejsca, ale i lepsza jakość korzystania z danej przestrzeni. Dzięki nowym rozwiązaniom projektowym zieleń zyskuje więcej przestrzeni, która naturalnie integruje się z otaczającą architekturą.

 

Pod koniec 2019 roku, w ramach pierwszego etapu konsultacji społecznych, zebraliśmy Wasze uwagi i postulaty odnośnie funkcjonowania i zagospodarowania ulicy Grochowskiej. Rozmawialiśmy wówczas o nowej zieleni, o miejscach wypoczynku i spotkań, o ławkach i koszach na śmieci, a także o tym, które chodniki i ścieżki wymagają zmian. Na tej podstawie powstała koncepcja zazielenienia ulicy, którą teraz chcemy Wam zaprezentować.

 

Głównym założeniem koncepcji jest wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej w celu poprawy jakości korzystania z przestrzeni ulicy zarówno pod względem estetycznym jak i użytkowym. Projekt, poprzez zastosowanie powtarzalnych rozwiązań oraz spójnego zestawu gatunków, ma również na celu ujednolicenie przestrzeni ulicy Grochowskiej. W koncepcji uwzględniono uzupełnienie szpalerów drzew tam, gdzie to możliwe, wprowadzenie nasadzeń przy przystankach tramwajowych i wzdłuż torowiska oraz zastosowanie nowych gatunków drzew, krzewów ozdobnych, bylin o różnych pokrojach i charakterystyce, które urozmaicą wizualnie przestrzeń ulicy.

 

Dodatkowo zaprojektowano elementy małej architektury – stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci. Całe zagospodarowanie zaplanowano mając na uwadze zachowanie bilansu miejsc parkingowych.

 


Konsultacje trwają od 2 września do 4 października 2021

Zobacz koncepcję zazielenienia ulicy Grochowskiej


 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Porozmawiajmy o koncepcji zazielenienia ul. Grochowskiej podczas spotkania z projektantami

  • 9 września (czwartek) o godz. 17.00 w DBFO ul. Grochowska 262

 

Zobacz koncepcję zazielenienia ul. Grochowskiej  i powiedz nam co myślisz:

  • e-mailem: konsultacje@zzw.waw.pl
  • pocztą: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego)

 

WAŻNE: Opinie na temat koncepcji będziemy zbierać  do 4 października 2021.


Chcesz, żeby sąsiedzi dowiedzieli się o konsultacjach? 

Pobierz i wydrukuj - czarno-biały plakat do druku domowego!


Raporty z konsultacji opublikujemy pod koniec tego roku, a finalne koncepcje zagospodarowania ulic gotowe będą w pierwszym kwartale 2022.

 

O PROJEKCIE ZIELONE ULICE:

Dzięki projektowi „Zielone Ulice” zazieleniamy główne ulice Warszawy. Wspólnie z mieszkańcami opracowujemy koncepcje zagospodarowania terenów zieleni wzdłuż kilkudziesięciu warszawskich ulic. Nowa zieleń to nowe przyjazne miejsca wypoczynku, a także znaczący krok w stronę czystszego powietrza i niższej temperatury na miejskiej mapie ciepła.

Więcej o projekcie na naszej stronie: zzw.waw.pl/zieloneulice/