nagłówek strony
-A A +A

Jaka strefa płatnego parkowania w okolicach placu Hallera i na Szmulowiźnie?

Czas trwania: 
pt, 29/10/2021 (Cały dzień) - ndz, 19/12/2021 (Cały dzień)

Zarząd Dróg Miejskich przygotował propozycje zmian na ulicach Pragi-Północ w związku z ewentualnym wprowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na osiedlach Praga II i III oraz Szmulowiźnie.

 

Teraz chcemy poznać opinie osób, które mieszkają lub pracują na Pradze.

 

Strefa płatnego parkowania ma przede wszystkim chronić potrzeby parkingowe lokalnej społeczności. W drugiej kolejności ma pozwalać na odpłatne parkowanie dojeżdżającym spoza dzielnicy. Właśnie odpłatność ma wpływ na ograniczenie zainteresowania parkowaniem wśród przyjezdnych, zwiększając tym samym szanse na znalezienie miejsca parkingowego mieszkańcom z najbliższej okolicy.

 

Decyzję o zmianach granic strefy płatnego parkowania podejmują radni m.st. Warszawy. Zanim dojdzie do głosowania, Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje analizy i projekty niezbędne do podjęcia decyzji. Aby jak najlepiej odpowiadały one potrzebom lokalnej społeczności, konsultujemy je z mieszkańcami.

 

Podczas konsultacji mieszkańcy będą mogli zapoznać się z koncepcją zmian organizacji ruchu i parkowania w okolicach placu Hallera i na Szmulowiźnie oraz zgłosić do niej uwagi. Będą mogli również poznać wyniki pomiarów zapełnienia miejsc postojowych i ich rotacji. Chcemy też przybliżyć zasady korzystania ze strefy i możliwości jakie mają osoby mieszkające w strefie płatnego parkowania. Konsultacje nie dotyczą samego wprowadzenia SPPN – decyzja o ewentualnym rozszerzeniu strefy zostanie podjęta przez Radę m.st. Warszawy.

 

Ze względu na sytuację epidemiczną spotkania odbywają się na konsultowanych obszarach oraz on-line.

 

Podobny proces odbył się na Pradze-Północ w 2019 roku. Wówczas konsultacje dotyczyły zmian w organizacji ruchu na ulicach Starej i Nowej Pragi, na których od września 2020 obowiązuje strefa płatnego parkowania. W ramach konsultacji społecznych padło wiele głosów popierających objęcie SPPN również pozostałych terenów dzielnicy: rejonu placu Hallera i Szmulowizny. ZDM zobowiązał się wówczas przeprowadzić konsultacje również dla tych rejonów.

 

Zobacz projekty organizacji ruchu (pliki otwierają się w osobnych kartach)

 

Okolice placu Hallera:

Zobacz projekt nr 1 dla kwartału ulic: Młota, Szanajcy, Darwina, Burdzińskiego

Zobacz projekt nr 2 dla kwartału ulic: Namysłowska, Nusbauma, Darwina, Szanajcy

Zobacz projekt nr 3 dla kwartału ulic: Szanajcy, pl. Hallera, Dąbrowszczaków, Szymanowskiego

Zobacz projekt nr 4 dla kwartału ulic: Szanajcy, Namysłowska, Szymanowskiego, Dąbrowszczaków

Zobacz projekt nr 5 dla kwartału ulic: Jagiellońska, Dąbrowszczaków, Ratuszowa, plac Hallera

Zobacz projekt nr 6 dla kwartału ulic: Dąbrowszczaków, Namysłowska, Ratuszowa, Szymanowskiego

 

Szmulowizna:

Zobacz projekt nr 1 dla kwartału ulic: Wołomińska, Radzymińska, Otwocka, Łochowska

Zobacz projekt nr 2 dla kwartału ulic: Łochowska, Łomżyńska, Grajewska, Otwocka

Zobacz projekt nr 3 dla kwartału ulic: Łochowska, Wołomińska, Kawęczyńska, Otwocka

Zobacz projekt nr 4 dla kwartału ulic: Objazdowa, Grajewska, Łochowska, Otwocka, Kawęczyńska

 

 

Mapa abonamentów rejonowych (link otwiera się w nowej karcie) – pokazuje zasięg abonamentu rejonowego powiększonego o wirtualne parkomaty (aby wyświetlić zasięg wirtualnego parkomatu, należy w lewym górnym rogu wpisać numer parkomatu np. 204)

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Konsultacje trwały od 29 października do 19 grudnia 2021

Przeczytaj raport z konsultacji społecznych i załącznik z odniesieniem do uwag

pozostałe załączniki do pobrania >>>


 

POROZMAWIAJMY:

 

  • na spotkaniu otwierającym 8 listopada (poniedziałek) w godz. 18 – 20 w Pałacyku Konopackiego przy Strzeleckiej 11/13

 

  • podczas dyżurów konsultacyjnych
    • dla pl. Hallera: 29 listopada (poniedziałek) w godz. 15 – 18 w Centrum Wielokulturowym przy Jagiellońskiej 54
    • dla Szmulowizny: 25 listopada (czwartek) w godz. 15 – 18 w Domu Sąsiedzkim Moje Szmulki przy Łochowskiej 39

 

  • telefonicznie 30 listopada (wtorek) w godz. 10 – 14, pod nr 572 066 752

 

 

Spotkania online składać się będą z dwóch części.

 

CZĘŚĆ I

od godz. 17:00 – spotkanie na YouTube

Podczas pierwszej części będzie można obejrzeć prezentacje oraz zadawać pytania i dyskutować na czacie.

 

CZĘŚĆ II

od ok. godz. 18:15 – moderowana dyskusja na platformie Zoom

W drugiej części będzie można porozmawiać z urzędnikami i projektantami. Ta cześć nie będzie transmitowana na YouTube. Wkrótce podamy więcej informacji, jak dołączyć do dyskusji na Zoom. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na sppnonline@gmail.com. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

 

 

 

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj czarno-biały plakat i powieś go na klatce!

Możesz też pobrać ulotkę

Dołącz do wydarzenia na Facebooku oraz c.d.

 

 

UWAGA: Jeśli chcesz, aby na spotkaniu 8 listopada lub online był tłumacz migowy, zgłoś taką potrzebę minimum 7 dni przed tym wydarzeniem na adres konsultacje@zdm.waw.pl

 


Jednostka odpowiedzialna: Zarząd Dróg Miejskich

Podstawa prawna: Uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy