nagłówek strony
-A A +A

Aktualizacja Strategii Województwa Mazowieckiego do 2030

Marszałek i Zarząd Województwa Mazowieckiego opracowują projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku.

 

Zasady, tryb i harmonogram można przeczytać w załączniku do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego 19 listopada 2019 >>> oraz na stronie mbpr.pl

 

Wnioski służące przygotowaniu projektu aktualizacji dokumentu, można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 24 stycznia 2020 roku:

 

Nie ma potrzeby stosowania podpisu elektronicznego, ale wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres wnioskodawcy.

 

Zobacz: