nagłówek strony
-A A +A

1 września: Spotkanie w sprawie projektu planu zagospodarowania rejonu "Czyste"

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Czyste".

 

Spotkanie konsultacyjne z udziałem autora projektu oraz przedstawiciela Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy - odbędzie się dnia 1 września 2011r., o godz. 17.30. w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Ochota, przy ul. Grójeckiej 17a, na I piętrze.

 

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane projektowane rozwiązania dotyczace m.in. organizacji ruchu, węzła komunikacyjnego w rejonie Dworca Zachodniego czy dopuszczalnej wysokości zabudowy w poszczególnych częściach konsultowanego terenu Czystego. Uczestnicy konsultacji będą mogli zadawać pytania i wnosić uwagi do planu.

 

Zgodnie z procedurą zawartą w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) projekt mpzp został wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, pietro XIX, pok. 2018, do dnia 18 sierpnia br. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00.-16.00.  Z projektem można się też zapoznawać w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ochota przy ul. Grójekiej 17a na I piętrze, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 

Termin składania pisemnych uwag do planu miejscowego upływa 8 września br.

 

Budynki objęte planem zagospodarowania przestrzennego rejonu "Czyste" ( część ochocka):

- al. Jerozolimskie: 86/88, 90, 92, 94, 120, 122, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 144, 149, 151, 153, 155, 157, 159;

- Białobrzeska: 61;

- Bitwy Warszawskiej 1920r.: 16, 18;

- Niemcewicza: 24, 26;

- Sękocińska: 14, 16, 18, 20;

- Spiska: 1, 3;

- Szczęśliwicka: 2, 4, 6a, 8, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 50/54.