nagłówek strony
-A A +A

„Akademickie Mazowsze 2030” – jak będzie wyglądać szkolnictwo wyższe za 20 lat?

Czy uczelnie na Mazowszu będą elitarne czy też dostęp do edukacji będzie możliwe szeroki? Ty także możesz mieć na to wpływ. Jak? Weź udział w konsultacjach społecznych.

To bardzo ważna kwestia. Dlaczego? Bez wspólnej decyzji  o tym jakie powinny być uczelnie, Polska i Mazowsze nigdy nie będą nowoczesne. Efektywne szkoły wyższe to więcej miejsc pracy, lepsza jakość służby zdrowia i dobre drogi. Ale także lepiej rozwinięte społeczeństwo.

 

Eksperci przewidują dwa scenariusze rozwoju edukacji na Mazowszu. Według nich do 2030 roku może powstać na Mazowszu elitarna uczelnia skupiająca najwybitniejszych studentów, doktorantów i naukowców finansowana na znacznie wyższym poziomie niż pozostałe uczelnie w regionie.

 

Alternatywna ścieżka to “każdemu po równo”. Inwestycja we wszystkie, w tym niższe szczeble edukacji, które są niezbędnym warunkiem wykształcenia grup zawodowych koniecznych dla zbudowania nowoczesnej gospodarki i wykształcenia wybitnych naukowców oraz innowacyjnych przedsiębiorców.

 

Mogę mieć wpływ na to jakie będą uczelnie za 20 lat?
Celem konsultacji społecznych wyników Projektu jest włączenie do dyskusji nad przyszłością szkolnictwa wyższego na Mazowszu możliwie licznej reprezentacji społeczeństwa. Chcemy porozmawiać i zebrać opinie licealistów, studentów, osób zatrudnionych w administracji państwowej i samorządowej oraz przedstawicieli biznesu (pracodawców) województwa mazowieckiego. Dyskusja, którą planujemy ma również na celu określenie użyteczności  i przydatności rezultatów Projektu.

 

Jak mogę wziąć udział?
Skoro dotarłeś do tej części tekstu, to wierzymy, że te kwestie są dla Ciebie ważne. Prosimy Cię o jeszcze jedną rzecz. Zależy nam na Twoim zdaniu, dlatego zarejestruj się na internetowej platformie do konsultacji społecznych. Zajmie Ci to minutę, a nam pozwoli skontaktować się z Tobą przez mail, by zaprosić Cię do wyrażenia swojego zdania podczas konsultacji za pośrednictwem internetu.

 

Kim jesteśmy?
Akademickie Mazowsze 2030” – jak będzie wyglądać szkolnictwo wyższe za 20 lat?
Projekt stworzony przez szkoły wyższe, angażujący środowiska naukowe, biznesowe, samorządowe, administracji rządowej oraz studenckie mający na celu przygotowanie trzech potencjalnych scenariuszy określających przyszłość szkół wyższych Warszawy i Mazowsza w perspektywie najbliższych 20 lat. W projekcie odbędą się panele dyskusyjne, badanie Delphi, konsultacje społeczne i panele eksperckie z udziałem przedstawicieli różnych środowisk, w tym także młodzieży i studentów.

 

Projekt realizowany jest przez konsorcjum złożone z sześciu szkół wyższych specjalizujących się w różnych dziedzinach wiedzy: nauki inżynieryjno-techniczne, przyrodnicze, rolnicze, medyczne, społeczne, humanistyczne. W skład konsorcjum wchodzą: Politechnika     Warszawska (Lider i wnioskodawca projektu), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana     Wyszyńskiego,  Polsko – Japońska     Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Szkoła Główna     Handlowa w Warszawie oraz Akademia Leona Koźmińskiego.

 

Projekt będzie trwał od maja 2009 roku do maja 2012 roku i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

 

W załączniku więcej informacji na temat konsultacji społecznych i samego projektu "Akademickie Mazowsze 2030" 

Załączniki: