nagłówek strony
-A A +A

Centrum Lokalne Plac Hallera – rozpoczynamy konsultacje społeczne

Centrum Lokalne Plac Hallera – rozpoczynamy konsultacje społeczne
Monumentalne założenie urbanistyczne placu gen. Józefa Hallera do dziś zaskakuje skalą i rozmachem, a jednocześnie rozległością przestrzeni publicznej. Ta przestrzeń, choć o wielkim potencjale, wydaje się dziś trochę zaniedbana i zapomniana. Punktowe inwestycje, takie jak siłownia plenerowa czy tężnia, poszerzają oczywiście ofertę rekreacyjną placu, ale nie mogą diametralnie odmienić jego obrazu.
 
Projekt "Warszawskie Centra Lokalne" to próba całościowego spojrzenia na miejsce pod kątem społecznym, funkcjonalnym i przestrzennym; jednoczesnego rozpatrywania w tym kontekście terenu zielonego, programu usługowego, ulic i obsługi komunikacyjnej oraz całego założenia urbanistycznego.
 
W ramach konsultacji chcemy zaproponować wspólne zaprojektowanie rewitalizacji placu. Pomyśleć, co wymaga remontu, które rejony placu należy pobudzić do życia, jak uczynić przestrzeń bardziej dostępną i przyjazną.
 
Konsultacje społeczne składają się z 3 etapów. Na początku porozmawiamy o obecnym wyglądzie placu. W następnym etapie pomyślimy nad tym, jak powinna być zaprojektowana przestrzeń, żeby służyła różnym grupom mieszkańców. W kolejnym etapie poddamy konsultacjom gotową makietę placu stworzoną wcześniej w trakcie warsztatu projektowego. Dzięki temu końcowa wizja placu zostanie nie tylko skonsultowana, ale będzie również stworzona w gronie zainteresowanych mieszkańców i architektów.
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Punkt informacyjny, na którym dowiesz się o tym jak będzie przebiegał proces konsultacji, dostępny jest w przestrzeni placu już między 13 a 19 października.Pierwsze spotkanie – w czwartek, 20 października 2016 r., następnie odbędą się warsztaty oraz prezentacje kolejnych etapów tworzenia koncepcji. Uwagi można zgłaszać od 20 października do 30 listopada 2016 r.