nagłówek strony
-A A +A

Dla NGO: Konsultacje programu współpracy na 2013 r.

Zakończyły się konsultacje projektu programu współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podsumowanie konsultacji zostanie opublikowane wkrótce.