nagłówek strony
-A A +A

Dla NGO: konsultacje społeczne ws. utworzenia Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego”.

 

Do wzięcia udziału w konsultacjach Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Treść projektu uchwały, jej uzasadnienie oraz formularz składania uwag znajdują się w załączniku poniżej.

 

Uwagi do projektu uchwały można zgłaszać poprzez wypełnienie i przesłanie formularza załączonego poniżej

 

Wypełniony formularz można przekazać do dnia 24 maja 2012 roku:

  • mailem na adres sekretariat@ops-srodmiescie.waw.pl
  • faksem na numer 22 626 91 32, 
  • pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa lub osobiście pod tym adresem.

 

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 22 628 07 12 lub pisząc na adres sekretariat@ops-srodmiescie.waw.pl.

 

Konsultacje odbywają się w dniach od 9 do 24 maja 2012 r.

Załączniki: