nagłówek strony
-A A +A

Dla NGO: konsultacje w sprawie zniesienia statusu ochrony pomnika przyrody przy ul. Klasyków

Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy stworzyło projekt uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody. Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach – zapoznania się z dokumentami i przesłania swoich uwag.

 

Do wzięcia udziału w konsultacjach dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.

 

Treść projektu uchwały, uzasadnienie i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w załącznikach poniżej oraz na stronie www.bip.warszawa.pl/bos. Dokumenty te dostępne są również bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9 w pok. 400 (IV piętro).

 

Konsultacje trwają od 30 lipca do 12 sierpnia 2012 roku.

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 12 sierpnia 2012 roku na:

  • adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22 257-92-70,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy,
    pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 00-015 Warszawa.