nagłówek strony
-A A +A

Dla NGO: nowy szczegółowy sposób konsultowania aktów prawa miejscowego – wypowiedz się!

Dla NGO: nowy szczegółowy sposób konsultowania aktów prawa miejscowego – wypowiedz się!

Rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Więcej informacji znajduje się TUTAJ.

 

Serdecznie zapraszamy!

Wyróżniona aktualność: 
Tak