nagłówek strony
-A A +A

Dla NGO: Opieka nad zwierzętami bezdomnymi w Warszawie

Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy stworzyło projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Warszawy w 2012 roku. Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach – zapoznania się z dokumentem i przesłania swoich uwag!

 

Do wzięcia udziału w konsultacjach dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


Treść projektu uchwały znajduje się w załączniku poniżej oraz na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo


Uwagi do projektu uchwały można zgłaszać poprzez wypełnienie i przesłanie formularza załączonego poniżej.

Konsultacje trwają od 22 grudnia 2011r. do 12 stycznia 2012r.

 

Formularz można przekazać:

- mailem na adres: akosnik@um.warszawa.pl;
- faksem (nr faksu 22 257 92 46);
- osobiście w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy (pl. Starynkiewicza 7/9, 00-015 Warszawa)

  

 

Podstawa prawna:

uchwała Nr LXXXIX/2653/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 roku