nagłówek strony
-A A +A

Dla NGO: spotkanie konsultacyjne dwóch projektów uchwał – ws. konsultacji z organizacjami oraz Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Dla NGO: spotkanie konsultacyjne dwóch projektów uchwał – ws. konsultacji z organizacjami oraz Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe na spotkanie konsultacyjne, podczas którego zostaną przedstawione dwa projekty uchwał Rady m.st. Warszawy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  2. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków tej Rady.

Uczestnicy spotkania będą mogli zgłosić swoje uwagi, a także podyskutować na temat tych dwóch dokumentów.

 

Spotkanie odbędzie się we wtorek 4 września 2012 roku o godz. 17:00 w sali konferencyjnej w Pałacu Ślubów przy pl. Zamkowym 6.

 

Prosimy o przesyłanie potwierdzenia udziału w tym spotkaniu na adres poczty elektronicznej ngo@um.warszawa.pl do 3 września 2012 roku (poniedziałek).

 

Konsultacje wspomnianych dokumentów trwają do 17 września 2012 roku.

 

Informacje o aktualnie ogłoszonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi zamieszczone są na stronie poświęconej współpracy z NGO, a także na tej platformie konsultacyjnej, wśród informacji o innych warszawskich konsultacjach.

Wyróżniona aktualność: 
Tak