nagłówek strony
-A A +A

Efekty konsultacji dotyczących oferty "Centrum Bartłomieja" na Mokotowie

Ikonka "sąsiedzi"

Na początku 2011 roku, na terenie osiedla Służewiec należącego do Dzielnicy Mokotów, zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące oczekiwanych przez mieszkańców działań w Centrum Integracji Mieszkańców „Bartłomieja" (obecnie skrócono nazwę do "Centrum Bartłomieja"). Uruchomienie centrum było wynikiem realizacji „Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy” (MRDM).

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze cele rewitalizacji określone w Mikroprogramie Rewitalizacji Dzielnicy Mokotów:

 • 1. poprawa bezpieczeństwa
 • 2. zmniejszenie bezrobocia
 • 3. poprawa standardów zasobów mieszkaniowych
 • 4. ożywienie społeczno-gospodarcze
 • 5. uzyskanie ładu przestrzennego i estetyki Dzielnicy
 • 6. przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości
 • 7. zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru
 • 8. poprawa wizerunku i tożsamości lokalnej mieszkańców
 • 9. zainicjowanie i wzmocnienie współpracy między różnymi podmiotami przy lokalnych działaniach społecznych
 • 10. partycypacja społeczna - włączenie mieszkańców do procesu decyzyjnego
 • 11. wsparcie konsultingowe i formalne społecznych grup inicjatywnych na rzecz inwestycji rewitalizacyjnych
 • 12. wzrost ilości przedsięwzięć organizowanych w obszarze oddziaływania inwestycji
 • 13. zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu kulturalnym Dzielnicy

 

Z wymienionych celów określone w punktach 1, 2, 8, 9, 11, 13 są realizowane, między innymi, przez Centrum Integracji Mieszkańców "Bartłomieja". W trakcie konsultacji nie ograniczono w żaden sposób zakresu odpowiedzi. Znaczna część propozycji mieszkańców wskazała na cele, które nie są w obszarze działania CIM. Tym niemniej wartościowe było poznanie tych potrzeb.

 

W załączeniu znajduje się tabela, w której umieszczono cele stawiane przez mieszkańców wraz z informacją, czy i w jaki sposób były one realizowane w "Centrum Bartłomieja" w 2011 i 2012 roku.

 
 
Załączniki: