nagłówek strony
-A A +A

[KONFERENCJA] Gotowi do dialogu obywatelskiego? Zarządzanie konfliktami w partycypacji lokalnej.

[KONFERENCJA] Gotowi do dialogu obywatelskiego? Zarządzanie konfliktami w partycypacji lokalnej.

Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW
oraz Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zapraszają na konferencję:

 

Gotowi do dialogu obywatelskiego? Zarządzanie konfliktami w partycypacji lokalnej.
 

Konferencja odbędzie się 12 kwietnia 2016 r. (wtorek) w godzinach 10:00-16:00 w Warszawie przy ul. Brackiej 25, III p. (Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych).
 

 

 

 

Konferencja jest elementem projektu pt. „Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego”, który realizujemy w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

 

Udział w konferencji jest nieodpłatny. O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego.

 

Idea  konferencji

 

Ambitne samorządy rozwijają partycypację obywatelską. Władze lokalne coraz częściej szukają możliwości włączenia mieszkańców w procesy decyzyjne. Z kolei mieszkańcy, przedsiębiorcy i organizacje społeczne coraz śmielej korzystają z okazji, by zgłaszać urzędnikom i politykom lokalnym swoje potrzeby i pomysły. Dobra wola czasem jednak nie wystarcza: nieprzygotowany lub źle prowadzony dialog obywatelski może zmienić się w niszczycielski spór. Stąd tytułowe pytanie naszej konferencji: o gotowość samorządów do zarządzania konfliktami w partycypacji.

 

Powyższe pytanie zadaliśmy sobie 2 lata temu, rozpoczynając projekt „Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego”. W jego trakcie sprawdzaliśmy możliwość wykorzystania idei i narzędzi zarządzania konfliktami. Pracowaliśmy w trzech dzielnicach Warszawy (Mokotów, Ursynów i Wawer): prowadziliśmy warsztaty i szkolenia, opracowaliśmy pogłębioną diagnozę potencjału urzędów w zakresie radzenia sobie z konfliktami oraz zrealizowaliśmy pilotaż, w którym  rozmaitymi działaniami wspieraliśmy dialog w 8 obszarach problemowych, zgłoszonych jako istotne przez same dzielnice.

 

Na tej podstawie powstał  model wspierania dialogu obywatelskiego i zarządzania konfliktami wokół partycypacji. Chcemy przedstawić go uczestnikom konferencji – praktykom i ekspertom w zakresie partycypacji na poziomie lokalnym. Zależy nam na Państwa opiniach: zamierzamy oprzeć się na nich w pracy nad ostateczną wersją Modelu. Jesteśmy ciekawi, czy nasze pomysły i doświadczenia mogą być użyteczne w innych samorządach.

 

Ramowy program konferencji 12 kwietnia 2016 r.

 

 • 9.30-10.00      Rejestracja, kawa powitalna.
 • 10.00-10.15    Powitanie uczestników, prezentacja projektu.
 • 10.15-12.00    Prezentacja modelu i doświadczeń 3 dzielnic Warszawy w korzystaniu ze

                       wsparcia w zakresie zarządzania konfliktami wokół partycypacji.

 • 12.00-13.00    Lunch (okazja do pytań oraz zapoznania się z przebiegiem i rezultatami

                       projektu).

 • 13.00-15.00    Sesja warsztatowa (doświadczenia i pomysły, jak radzić sobie z

                       konfliktami). 

 • 15.00-16.00    Podsumowanie - panel ekspercki.