nagłówek strony
-A A +A

Inicjatywa lokalna - raport i projekty dokumentów po konsultacjach społecznych

Inicjatywa lokalna - raport i projekty dokumentów po konsultacjach społecznych
Konsultacje społeczne projektów dokumentów opisujących zasady inicjatywy lokalnej trwały od 1 do 29 marca 2013 r. Na spotkaniu 8 maja 2013 r. (godz. 17.30 w Warsztacie przy pl. Konstytucji 4) podsumowaliśmy zgłoszone uwagi oraz przedstawiliśmy projekty dokumentów uwzględniające zaproponowane w konsultacjach zmiany. 
 
Uwagi do projektów dokumentów można było zgłaszać on-line (proponując zmiany konkretnych paragrafów), mailowo oraz osobiście na dwóch spotkaniach konsultacyjnych i w punktach konsultacyjnych działających w każdy wtorek i czwartek marca. WIĘCEJ INFORMACJI
 
Raport z konsultacji społecznych oraz aktualne projekty uchwały i zarządzenia są dostępne poniżej.
 
 
 
 

11 lipca 2013 roku Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę o zasadach inicjatywy lokalnej WIĘCEJ INFORMACJI