nagłówek strony
-A A +A

Jak mieszkańcy mogą wystąpić z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez radę dzielnicy? – konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy

Jak mieszkańcy mogą wystąpić z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez radę dzielnicy? – konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy

Zapraszamy mieszkańców oraz organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu występowania przez mieszkańców dzielnicy posiadających czynne prawo wyborcze do rady dzielnicy m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez radę dzielnicy m.st. Warszawy.

 

Dokument ten jest wypełnieniem wymogu określonego w § 25 pkt 8 Statutów Dzielnic m.st. Warszawy, będącymi załącznikami nr 118 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy, który stanowi że:

„Prawo inicjatywy uchwałodawczej i zgłaszania projektów stanowisk przysługuje grupie co najmniej 1,5% osób posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Dzielnicy, na zasadach i w trybie określonych przez Radę Miasta”.
 
Nie podlega konsultacji i zmianie zasada dotycząca procentowego określenia (1,5%) liczby mieszkańców, którym przysługuje prawo wystąpienia z inicjatywą.
 
Pozostałe zapisy uchwały podlegają konsultacjom społecznym. 
 
Konsultacje trwają do 21 lutego 2016 roku.