nagłówek strony
-A A +A

Jak ukształtować składowisko Radiowo pod teren rekreacyjny?

MPO w Warszawie w porozumieniu z władzami Gminy Stare Babice zamierza ukształtować bryłę składowiska odpadów komunalnych Radiowo z docelowym zagospodarowaniem jako stok narciarski i teren sportowo-rekreacyjny. Głównym elementem przyszłego zagospodarowania będzie trasa zjazdowa o szerokości 30m i długości ok. 533m. Na terenie składowiska planowane są również: tarasy widokowe, ścieżki rowerowe, trasy dla nart biegowych, rynny snowbordowe, trasa zjazdowa dla sanek.

 
 
15 grudnia 2011 r. o godz. 17:30 w Hotelu Lord w Warszawie (al. Krakowska 218) odbył się panel dyskusyjny z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Celem spotkania było wypracowanie najlepszych rozwiązań dla przyszłych użytkowników terenu sportowo-rekreacyjnego.
 
 
W trakcie panelu dyskusyjnego omówiano przyszłe zagospodarowanie terenu składowiska Radiowo. Uwagi i sugestie dotyczące opracowywanego projektu będą przyjmowane do 5 stycznia 2012 roku.
 
 
Formularz uwag i sugestii dostępny jest na stronie internetowej MPO w Warszawie (www.mpo.com.pl) oraz w załączniku poniżej. Wypełniony dokument należy wysłać mailem na adres: konsultacje@mpo.com.pl, faxem pod numer 22 836 49 16 lub dostarczyć osobiście do Centrali Spółki, ul. Obozowa 43.
 
 
Spotkanie podsumowujące, na którym projektant odniesie się do przekazanych uwag i wniosków, odbędzie się 24 stycznia 2012 roku w Hotelu Lord.