nagłówek strony
-A A +A

Jaka będzie trasa tramwajowa na Gocław?

Jaka będzie trasa tramwajowa na Gocław?

Jest już wybrany wariant kluczowego odcinka tras tramwajowej na Gocław.

 

Konsultacje prowadzone przez Tramwaje Warszawskie pozwoliły wybrać jedną z trzech koncepcji zagospodarowania terenu wzdłuż Kanału Wystawowego na Pradze Południe.
 

Na Gocławiu na tramwaj czeka kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców tego osiedla. Wszyscy warszawiacy powinni móc podróżować  szybkim, nowoczesnym i przyjaznym środowisku transportem.

 

Podczas konsultacji społecznych Tramwaje Warszawskie przeanalizowały w raz z mieszkańcami wszystkie możliwe warianty linii. Nowoczesna trasa tramwajowa, zbudowana z zastosowaniem najnowszych wyciszających technologii, będzie miała minimalny wpływ na zabudowę mieszkaniową. Tramwaj pozwoli dojechać pasażerom z Gocławia do centrum w ciągu około 20 minut.

 

Konsultacje społeczne

Spotkania w sprawie tramwaju na Gocław i jego przebiegu na odcinku między aleją Waszyngtona a aleją Stanów Zjednoczonych były prowadzone od maja 2016 roku. Przed ostatnią turą konsultacji Tramwaje Warszawskie zorganizowały 20 spotkań z mieszkańcami. Odbyły się warsztaty konsultacyjne w 4 terminach (w weekendy i w dni powszednie), zebrano 143 wnioski i uwagi zgłoszone poprzez e-mail oraz pisemnie podczas dyżurów. Po ich przeanalizowaniu oraz konsultacjach z jednostkami miejskimi wybrano wariant nr 2, który jest kompromisem pomiędzy wariantem najszerszym i najwęższym.

 

Informacje o wariancie nr 2:

  • zapewnia on zieloną strefę izolacyjną do szerokości 28 m od strony Os. Międzynarodowa i Kanału Wystawowego
  • ogranicza zakres ingerencji w tereny działek
  • zwiększa dostępność i atrakcyjność Kanału Wystawowego jako zielonej przestrzeni rekreacyjnej
  • równoważy interesy i potrzeby różnych grup społecznych zainteresowanych inwestycją – z jednej strony tworzy wzdłuż wschodniego brzegu szeroki pas zieleni publicznej i oddala torowisko od budynków mieszkalnych, z drugiej strony ogranicza zakres ingerencji w tereny działek przy zapewnieniu odpowiedniej ich izolacji.