nagłówek strony
-A A +A

Jaka powinna być oferta kulturalna w dzielnicach Warszawy?

Jaka powinna być oferta kulturalna w dzielnicach Warszawy?

Sześć dzielnic Warszawy pracuje nad strategią rozwoju kultury! Rembertów, Praga Południe, Ursynów, Bielany, Mokotów i Żoliborz wspólnie z mieszkańcami chciałyby zaplanować swoją ofertę kulturalną, tak, aby jak najlepiej odpowiadała na Wasze potrzeby.

 

Zapraszamy do wspólnego planowania!

 

Jeśli chcesz porozmawiać z urzędnikami i sąsiadami o ofercie kulturalnej dzielnicy i wspólnie popracować nad planami na przyszłość – zapraszamy na WARSZTATY!

 

 

 

 


 

Prace nad dokumentami już się zakończyły – poniżej można znaleźć wypracowane partycypacyjnie dokumenty strategii rozwoju usług publicznych, które zostały zaakceptowane przez poszczególne urzędy dzielnic.

 


 

Na pierwszych warsztatach (w maju i czerwcu 2014) pracowaliśmy nad wizją, misją i celami strategicznymi dla rozwoju kultury w dzielnicach, na kolejnych dwóch spotkaniach bardziej szczegółowo zaplanujemy, jak powinna zmieniać się oferta kulturalna tych dzielnic.

 

Wybierz swoją dzielnicę i sprawdź terminy warsztatów.

Uwaga! Załączone poniżej założenia do strategii rozwoju kultury w dzielnicach zaproponowane zostały przez urzędników dzielnicowych, są one elementem wewnętrznej diagnozy, która była następnie przepracowywana na warsztatach.

 

 • REMBERTÓW

KIEDY? 16 września (wtorek), godz. 17:00-20:00 – już się odbył
             30 września (wtorek), godz. 17:00-20:00 – już się odbył
             28 maja (środa), godz. 17:00-20:00 – już się odbył
GDZIE? Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, ul. Gawędziarzy 8
DO POBRANIA: DIAGNOZA SYTUACJI - ZAŁOŻENIA do strategii rozwoju kultury w Rembertowie
                         WYNIKI BADAŃ dotyczące kultury w Rembertowie (próba reprezentatywna)

                         DOKUMENT STRATEGICZNY – ROZWÓJ USŁUG KULTURALNYCH W DZIELNICY REMBERTÓW

 

 • PRAGA-POŁUDNIE

KIEDY? 23 września (wtorek), godz. 17:00-20:00 – już się odbył
             7 października (wtorek), godz. 17:00-20:00 – już się odbył
             2 czerwca (poniedziałek), godz. 17:00-20:00 – już się odbył
GDZIE? Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, ul. Grochowska 262, sala konferencyjna
DO POBRANIA: DIAGNOZA SYTUACJI - ZAŁOŻENIA do strategii rozwoju kultury na Pradze-Południe
                         WYNIKI BADAŃ dotyczące kultury na Pradze-Południe (próba reprezentatywna)
                         RAPORT z badań pogłębionych dotyczących kultury na Pradze-Południe
                         --> INFORMACJE O BADANIU POGŁĘBIONYM

                         DOKUMENT STRATEGICZNY – ROZWÓJ USŁUG KULTURALNYCH NA PRADZE-POŁUDNIE

 

 • URSYNÓW

KIEDY? 16 października (czwartek), godz. 17:00-20:00 – już się odbył
             23 października (czwartek), godz. 17:00-20:00 – już się odbył
             6 czerwca (piątek), godz. 17:00-20:00 – już się odbył
GDZIE? Urząd Dzielnicy Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, sala konferencyjna
DO POBRANIA: DIAGNOZA SYTUACJI - ZAŁOŻENIA do strategii rozwoju kultury na Ursynowie
                         WYNIKI BADAŃ dotyczące kultury na Ursynowie (próba reprezentatywna)

                         DOKUMENT STRATEGICZNY – ROZWÓJ USŁUG KULTURALNYCH W DZIELNICY URSYNÓW

 

 • BIELANY

KIEDY? 9 października (czwartek), godz. 17:00-20:00 – już się odbył
            30 października (czwartek), godz. 17:00-20:00 – już się odbył
            12 czerwca (czwartek), godz. 17:00-20:00 – już się odbył
GDZIE? Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Stefana Żeromskiego 29, sala plenarna Rady Dzielnicy (V piętro)
DO POBRANIA: DIAGNOZA SYTUACJI - ZAŁOŻENIA do strategii rozwoju kultury na Bielanach
                         WYNIKI BADAŃ dotyczące kultury na Bielanach (próba reprezentatywna)

                         DOKUMENT STRATEGICZNY – ROZWÓJ USŁUG KULTURALNYCH W DZIELNICY BIELANY

 

 • MOKOTÓW

KIEDY? 18 września (czwartek), godz. 17:00-20:00 – już się odbył
             25 września (czwartek), godz. 17:00-20:00 – już się odbył
             24 czerwca (wtorek), godz. 17:00-20:00 – już się odbył
GDZIE? Urząd Dzielnicy Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, sala konferencyjna na parterze (wejście od ul. Wiśniowej)
DO POBRANIA: DIAGNOZA SYTUACJI - ZAŁOŻENIA do strategii rozwoju kultury na Mokotowie
                         WYNIKI BADAŃ dotyczące kultury na Mokotowie (próba reprezentatywna)

                         DOKUMENT STRATEGICZNY – ROZWÓJ USŁUG KULTURALNYCH W DZIELNICY MOKOTÓW

 

 • ŻOLIBORZ

KIEDY? 29 września (poniedziałek), godz. 17:00-20:00 – już się odbył
            6 października (poniedziałek), godz. 17:00-20:00 – już się odbył
            27 czerwca (piątek), godz. 17:00-20:00 – już się odbył
GDZIE? Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8, sala konferencyjna
DO POBRANIA: DIAGNOZA SYTUACJI - ZAŁOŻENIA do strategii rozwoju kultury na Żoliborzu

                         WYNIKI BADAŃ dotyczące kultury na Żoliborzu (próba reprezentatywna)

                         DOKUMENT STRATEGICZNY – ROZWÓJ USŁUG KULTURALNYCH W DZIELNICY ŻOLIBORZ

 


 

Chcesz poinformować sąsiadów? Poniżej znajdziesz plakaty do pobrania.

 

Przed warsztatami warto zapoznać się z założeniami do strategii rozwoju kultury w swojej dzielnicy – do pobrania przy terminie wybranego warsztatu. Założenia wypracowane zostały w trakcie specjalnych warsztatów w każdej z dzielnic – w warsztatach uczestniczyli dzielnicowi urzędnicy, dyrektorzy domów kultury i bibliotek, przedstawiciele Biura Kultury m.st. Warszawy oraz często przedstawiciele organizacji pozarządowych. Warto również przeanalizować wyniki badań dla swojej dzielnicy (również do pobrania powyżej). Badania przeprowadzone były na reprezentatywnej próbie mieszkańców dzielnic, poprzez wywiady bezpośrednie WIĘCEJ INFORMACJI O BADANIU.

 

 

 

Warsztaty są częścią projektu "Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych".

 

 

Czym są usługi publiczne?

 

Są to różne usługi, które urzędy warszawskich dzielnic świadczą dla swoich mieszkańców – w tym projekcie interpretujemy je jako następujące obszary:

 • komunikacja (komunikacja rowerowa, infrastruktura, transport publiczny, miejsca parkingowe itp),
 • kultura (oferta domów kultury, bibliotek, wydarzeń kulturalnych itp),
 • edukacja (zajęcia pozalekcyjne, infrastruktura, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, wyposażenie)
 • profilaktyka zdrowotna poprzez sport (dostęp do obiektów sportowych, oferta zajęć np. dla młodzieży, seniorów itp)
 • usługi komunalne

Celem projektu jest m.in. takie zaplanowanie ich rozwoju, aby jak najlepiej odpowiadały na potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

 

 

Co się wydarzyło do tej pory?

 

 • Zaczęliśmy od diagnozy – żeby dobrze przygotować się do badań, w Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia odbyła się seria mini-warsztatów w celu jak najlepszego dobrania wskaźników do badania. W każdym z warsztatów uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w danym temacie, eksperci oraz urzędnicy miejscy i dzielnicowi.
 • Diagnoza, czyli badania potrzeb społecznych i jakości świadczonych usług, dotyczyła kilku obszarów: kultury, edukacji, komunikacji, zdrowia i usług komunalnych. Badania przeprowadzone zostały na reprezentatywnej próbie mieszkańców dzielnic. WIĘCEJ INFORMACJI
 • Następnie na warsztatach strategicznych każda dzielnica podjęła decyzję, rozwojem jakiego obszaru usług chciałaby się zająć – wybór nastąpił na podstawie wyników badań i analizy tzw. "danych zastanych" spośród: kultury, komunikacji, edukacji, profilaktyki zdrowotnej poprzez sport i usług komunalnych. Sześć dzielnic zdecydowało się na rozwój usług kulturalnych. SPRAWDŹ, nad czym pracują pozostałe dzielnice.
 • Na kolejnych warsztatach w gronie dzielnicowych urzędników, dyrektorów dzielnicowych placówek, przedstawicieli odpowiednich biur Urzędu m.st. Warszawy wypracowano w każdej dzielnicy założenia do strategii rozwoju w wybranym obszarze.
 • Teraz czas na włączenie mieszkańców w dalsze prace nad planowaniem rozwoju – zapraszamy na warsztaty, na których wspólnie zastanowimy się nad kierunkiem rozwoju wybranych usług.

    WIĘCEJ INFORMACJI O DZIAŁANIACH W PROJEKCIE

 • Seria spotkań urzędników z ekspertami w danej dziedzinie – na spotkaniach szukaliśmy innowacyjnych pomysłów na rozwiązania zdiagnozowanych wcześniej problemów.
 • Ostateczne dokumenty programów rozwoju kultury powstaną w wyniku rekomendacji uczestników warsztatów.