nagłówek strony
-A A +A

Jaka cyfrowa Warszawa – raport z konsultacji

Opublikowaliśmy raport z konsultacji projektu Polityki cyfrowej transformacji Warszawy. Raport i więcej informacji o tych konsultacjach znajduje się tutaj.

 

Opinie zgłoszone w konsultacjach pozwoliły sformułować 5 rekomendacji do zmian w treści dokumentu. Zmiany te dotyczyły następujących zagadnień: zwiększenie stosowania oprogramowania open source, potrzeby tworzenia referencyjnych baz danych, znaczenia współpracy z sektorem nauki w obszarze innowacyjności technologicznej, potrzeby niwelowania cyfrowego wykluczenia, potrzeby tworzenia wygodnych w obsłudze usług cyfrowych. Wynik konsultacji ugruntował przekonanie, że w celu popularyzacji treści projektowanej polityki należy szczególnie zadbać o czytelność używanych pojęć oraz przystępną formę prezentacji tego, co jest najistotniejsze.

 

W efekcie przeprowadzonych konsultacji podjęte zostaną następujące działania:

  1. Wprowadzenie zmian do treści projektu Polityki (wskazane w raporcie szczegółowym);
  2. Skierowanie projektu Polityki do rewizji redakcyjnej w celu uproszczenia języka;
  3. Wypracowanie infografik prezentujących najważniejsze treści Polityki;
  4. Przekazanie projektu do dalszego procedowania tj. uzgodnień pomiędzy komórkami Urzędu m.st. Warszawy oraz do Kolegium Prezydenta w celu przyjęcia dokumentu. 

Zobacz rekomendacje (kliknij żeby zobaczyć większy obrazek):

 

Przyjęcie dokumentu planowane jest na III kwartał 2020 r.

 

Więcej o Strategii Warszawa2030 oraz o projekcie Polityki można znaleźć na stronie 2030.um.warszawa.pl