nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan dla rejonu PKP Włochy? Już jest raport z konsultacji

Jaki plan dla rejonu PKP Włochy? Już jest raport z konsultacji

PKP Włochy to serce dzielnicy, które powinno łączyć mieszkańców – to jeden z wniosków z konsultacji, które odbyły się w grudniu 2017 i styczniu 2018.

 

Tereny przy PKP Włochy powinny być łatwiej dostępne, plac przed stacją kolejową powinien być przestrzenią publiczną wysokiej jakości. Brakuje też bezpieczniejszych i bardziej funkcjonalnych rozwiązań komunikacyjnych, a także zieleni wysokiej jakości. W tych kwestiach zgadzała się większość uczestników i uczestniczek konsultacji. Jednak potrzeby były różnorodne. Dowiedz się więcej, przeczytaj raport >>>
 

Sporządzany plan miejscowy obejmuje niezamieszkałą okolicę stacji kolejowej. Dlatego w konsultacjach wzięły udział głównie osoby mieszkające w najbliższym otoczeniu obszaru objętego planem oraz w bardziej odległych częściach północnej części dzielnicy Włochy. Wśród uczestników znalazły się zarówno osoby mieszkające tu od dawna, jak i nowi mieszkańcy.

 

Plan miejscowy dla rejonu PKP Włochy znajduje się w początkowej fazie opracowania. Wiedza z konsultacji pomoże w opracowaniu planu. Następnie, tak jak przewidują przepisy prawa, plan zostanie wyłożony do publicznego wglądu. O kolejnych etapach pracy nad planem będziemy informować na stronie architektura.um.warszawa.pl.
 

Pogłębione konsultacje społeczne były odpowiedzią na wniosek mieszkańców, który złożyło Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy do Prezydent m.st. Warszawy.

 

Pobierz raport z konsultacji Jaki plan dla rejonu PKP Włochy?