nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan dla rejonu ulicy Swojskiej? Raport z konsultacji

Jaki plan dla rejonu ulicy Swojskiej? Raport z konsultacji

Od 17 listopada do 20 grudnia trwał formalny etap zbierania wniosków do planu miejscowego rejonu ulicy Swojskiej. Mieszkańcy mogli podzielić się z planistami wiedzą o tym, co należy chronić, a co zmienić w tym rejonie.

 

W sobotę 2 grudnia odbył się warsztat, do 20 mieszkańcy mogli składać wnioski do planu, na piśmie (osobiście lub pocztą) oraz wypowiedzieć się przez geoankietę.

 

W konsultacjach społecznych w sumie wzięło udział 118 osób.

 

 

Podczas warsztatów mieszkańcy wspólnie wypracowywali wizję rozwoju obszaru, był to moment konfrontacji różnych potrzeb uczestników warsztatów i wypracowywania jednej wizji. Natomiast dane zebrane za pomocą geoankiety mają charakter bardzo szczegółowy i osobisty. Jednak mimo zastosowania różnych metod zbierania informacji na temat przestrzeni, badaczom udało się pozyskać spójną wizję rejonu ulicy Swojskiej. Wiedza zebrana za pośrednictwem warsztatów i geoankiety posłuży jako dodatkowy materiał informacji, które mogą zainspirować oraz uzupełnić wiedzę planistów sporządzających plan miejscowy dla tego terenu. Materiał ten będzie analizowany równorzędnie z wnioskami złożonymi w terminie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

 

Przeczytaj raport z konsultacji >>>

Więcej informacji o tych konsultacjach społecznych >>>