nagłówek strony
-A A +A

Jaki program „Warszawa przyjazna pracy”?

Jaki program „Warszawa przyjazna pracy”?

Jak kształtować w Warszawie środowisko przyjazne pracy? Wypowiedz się. Twoje uwagi pomogą stworzyć lepszy program. Konsultacje trwają od 7 lipca do 6 września 2017 roku.

 

Program „Warszawa przyjazna pracy” określa, co samorząd może robić, by zatrudnienie rosło, a warszawski rynek pracy rozwijał się.

 

Projekt programu przewiduje:
- rozwijanie współpracy z uczelniami
- uzupełnianie miejskiej oferty edukacyjnej, aby bardziej uwzględniała potrzeby rynku pracy
- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i zatrudnienia w firmach
- poprawę koordynacji działań Urzędu m.st. Warszawy, jego jednostek organizacyjnych wspierających rynek pracy i Urzędu Pracy
- stworzenie publicznego systemu, który zbierałby informacje o rynku pracy, możliwościach zdobywania kompetencji, a także losach absolwentów.

 

Zobacz, jak możesz wziąć udział w konsultacjach >>>

 

Fot.: pixabay.com