nagłówek strony
-A A +A

Jaki Park przy Bażantarni? Raport z konsultacji społecznych

Zakończyliśmy konsultacje społeczne dot. planowanej aranżacji południowo-wschodniej części Parku Przy Bażantarni.

 

12 grudnia 2019 r. w Urzędzie Dzielnicy Ursynów przedstawiliśmy wyniki konsultacji oraz końcową koncepcję zagospodarowania parku

 

Konsultacje trwały od 11 września do 13 października 2019 roku.

W trakcie konsultacji wypowiedziało się ok. 130 osób oraz 11 - przesłało swoje opinie drogą elektroniczną).

 

Rekomendacje zawarte w raporcie Zarząd Dzielnicy Ursynów wykorzysta w trakcie realizacji konsultowanego przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem >>> i końcową koncepcją.

 

Więcej o konsultacjach TUTAJ >>>

 

Koncepcja jest autorską odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby społeczne, rozpoznane w czasie przeprowadzonych konsultacji.

W ich trakcie mieszkańcy wnieśli wiele cennych uwag i pomysłów do wstępnej koncepcji zagospodarowania parku. Zdecydowana większość opowiedziała się za małą ingerencją w istniejącą tkankę przyrodniczą parku. Uznano za ważne, aby część leśna, poprzez swoją naturalność, stanowiła przeciwwagę dla zagospodarowanej części parku.

Głównym założeniem przy projektowaniu parku jest zachowanie półnaturalnego charakteru części leśnej, stanowiącej przeważającą część terenu opracowania. Urządzenie parku ma służyć ochronie i wzmocnieniu różnorodności biologicznej, kontaktowi z przyrodą, wypoczynkowi oraz edukacji ekologicznej.

W trosce o miejsca bytowania drobnych zwierząt zakłada się adaptację większości istniejącej zieleni, pozostawienie na terenie stref „dzikich”, a także wprowadzenie budek dla nietoperzy, ptaków, trzmieli, czy konstrukcji dla owadów. Na terenie całego parku projektuje się dosadzenia drzew, krzewów, roślin zielnych, zwłaszcza gatunków kwitnących, owocujących.

Ścieżki spacerowe w parku wytyczono w większości po istniejących śladach. W części leśnej zaprojektowano główną ścieżkę spacerową (szer. ok 2,5 m), łączącą wschodnią część parku z zachodnim wejściem od skrzyżowania przy ul. Rosoła i ul. Przy Bażantarni, a także ścieżki piesze dochodzące do niej od północy (szer. ok 1,5 m i 2 m). Zaprojektowano również budowę ścieżek prowadzących od istniejących chodników do części leśnej parku.

Utwardzenie projektowanych ścieżek planuje się nawierzchnią wodoprzepuszczalną, mineralną. Nawierzchnie betonowe dopuszcza się jedynie przy korekcie istniejących chodników w pasach drogowych. Istniejące ścieżki na terenie Lasów Miejskich i wzdłuż centrum ogrodniczego pozostaną gruntowe. Przewiduje się poszerzenie o 1,5 m istniejącego chodnika, łączącego ul. Jeżewskiego z ul. Przy Bażantarni. Zaleca się wymianę nawierzchni betonowej na przepuszczalną, mineralno-żywiczną (twardą).

Przy budowie ścieżek utwardzonych zakłada się zachowanie istniejącego ukształtowania terenu. Istniejące wartościowe drzewa na trasie projektowanych ścieżek będą w miarę możliwości omijane lub zostaną zachowane w obrębie ścieżek. Dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowników części leśnej parku – w sąsiedztwie istniejących i projektowanych ścieżek spacerowych – proponuje się przerzedzenie istniejących młodych zadrzewień.

Projektuje się też oświetlenie ciągów spacerowych. W części leśnej latarnie przewiduje się jedynie wzdłuż głównych projektowanych ścieżek, ich światło ma być wzbudzane przez czujniki ruchu.

W sąsiedztwie oświetlonych ciągów pieszych w części leśnej parku zaplanowano naturalny ogród zabaw dla dzieci. Blisko stref wejściowych, przy ul. przy Bażantarni oraz ul. Jana Rosoła, zaproponowano urządzenie siłowni plenerowej oraz psiego wybiegu. Pomiędzy boiskami a częścią leśną zaprojektowano urządzenia do ćwiczeń (street-workout , parkour) i strefę relaksu (hamaki). Otwarty teren w sąsiedztwie parkingu wzdłuż ul. Przy Bażantarni, pozostawiono jako niezagospodarowaną, wielofunkcyjną polanę. Umożliwi to w dalszym ciągu organizowanie tu różnego rodzaju wydarzeń plenerowych (pikniki, koncerty, festyny, itp.), a także korzystanie z trawnika do rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu (np. gra w badmintona, frisbee, ćwiczenie jogi, rodzinne pikniki na trawie, itp.).

Załączniki: 
Plik: raport Jaki PARK, rozmiar pliku: 41374.69 KB
Pobierz