nagłówek strony
-A A +A

Jaki Program Mieszkania2030? Raport z konsultacji społecznych

Fot: Dan Gold, Unsplash

Konsultacje społeczne Programu Mieszkania2030 odbyły się jesienią 2018 roku. Konsultowaliśmy projekt dokumentu wraz z Warszawskim Standardem Mieszkaniowym i dwoma innymi załącznikami. W konsultacjach wypowiadaliście się, jakie powinny być miejskie mieszkania w przyszłości.

 

Większość osób jednoznacznie opowiedziała się za intensywniejszym rozwojem segmentów ABC, czyli mieszkalnictwa społecznego, komunalnego i zasobu TBS. Rozwój segmentu komercyjnego D, czyli miejskich mieszkań na wynajem, powinien być możliwy dopiero po zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb mieszkaniowych. Najpierw należy skupić się na potrzebach osób wymagających największego wsparcia, w tym osób z niepełnosprawnościami i w kryzysie bezdomności. Potrzebna jest też platforma wymiany informacji między wynajmującym i najemcą oraz organizacjami a jednostkami miejskimi.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz raport z konsultacji Jaki Program Mieszkania2030?

 

Zdjęcie: Dan Gold, Unsplash