nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje społeczne w sprawie planu zagopodarowania przestrzennego rejonu "Opaczewska" - podsumowanie

 
W związku z trwającymi pracami nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Opaczewskiej, Urząd Dzielnicy Ochota zorganizował w dniu 14 kwietnia br. spotkanie konsultacyjne, podczas którego autor projektu – Marek Sawicki zaprezentował główne założenia planu, a następnie, wraz z Zofią Szczerbą – Kierownikiem Działu Mokotów z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, odpowiadał na pytania i spostrzeżenia. W konsultacjach udział wzięli także przedstawiciele Dzielnicy: burmistrz Wojciech Komorowski i jego zastępca Piotr Żbikowski.
 
Licznie przybyli mieszkańcy, najemcy lokali użytkowych oraz przedstawiciele zarządów i administracji budynków usytuowanych w granicach planu, mieli dogodną możliwość zapoznania się szczegółowo z proponowanymi rozwiązaniami i wyjaśnienia wielu wątpliwości.
 
Spotkanie prowadzone było przez profesjonalnego moderatora, a pytania i wnioski zostały spisane przez sekretarza i umieszczone w notatce podsumowująceji przekazane do BAiPP, a także autorowi projektu.
 
Dziękując za wzięcie udziału w konsultacjach, pragniemy wszystkim zainteresowanym przypomnieć, że formalne zgłoszenie uwag do projektu planu (zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) powinno nastąpić w formie pisemnej, do Prezydenta m.st. Warszawy – za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego UM - mailowo na adres: architektura@um.warszawa.pl  lub
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN, kancelaria pokój 1349, piętro XIII.
Aby zgłoszenie spełniało wymogi formalne musi zawierać imię i nazwisko/nazwę oraz adres osoby/firmy zgłaszającej uwagi, a także wskazywać numer obszaru lub zakres ustaleń zawarty w projekcie planu konsultowanego rejonu (oznaczenie nieruchomości). Dane osób/instytucji nie są nigdzie publikowane!
 
Termin składania uwag upływa 6 maja 2011r.
 
Budynki objęte planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Opaczewska:
- Pawińskiego, numery: 2-34,
- Korotyńskiego, numery: 28 – 46,
- Grójecka, numery:80/102 – 130 i 99-119
- Bitwy Warszawskiej 1920r., numery: 1 - 11
- Opaczewska, numery: 1- 31, 2 – 40,
- Białobrzeska, numery: 1- 15 i 2 – 20,
- Szczęśliwicka, numery: 43 – 59,
- Urbanistów, numery: 4 – 10,
- Dickensa, numery: 2 - 34 i 5 - 19a,
- Architektów, Archiwalna, Bobrowskiego, Dobosza, Dunajecka,   
 Geodetów, Hankiewicza, Mątwicka, Metrykantów, Orzeszkowej, Piotrkowska,
 Powst. Wielkopolskich, Skarżyńskiego, Skorochód-Majewskiego, Siemieńskiego,  
 Trzech Budrysów – wszystkie budynki
 
Załączniki: