nagłówek strony
-A A +A

Kulturalne konsultacje na Targówku - podsumowanie!

Kulturalne konsultacje na Targówku - podsumowanie!

Zakończyły się konsultacje społeczne założeń Strategii Rozwoju Kultury na Targówku! W ramach konsultacji odbyło się łącznie pięć warsztatów, na których omawiane były z mieszkańcami proponowane przez Dzielnicę projekty działania, cele strategiczne, plany rozwoju kulturalnego Dzielnicy Targówek.  

 

Aby wziąć udział w konsultacjach można było także wypełnić ankietę na temat kultury na Targówku. Ankieta dostępna była w wersji elektronicznej oraz papierowej (w Urzędzie Dzielnicy Targówek, domach kultury i bibliotekach). 

 

Raport z przeprowadzonych warsztatów oraz wyniki badania ankietowego znajdziecie poniżej.

 

Strategia Rozwoju Kultury na Targówku do 2020r. to dokument, który ma określić strategiczne kierunki działań w obszarze kultury. Aby założenia strategii były zgodne z potrzebami i wolą mieszkańców, oraz aby włączyć mieszkańców dzielnicy w działania kulturalne, urząd dzielnicy zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

 

Załączniki: