nagłówek strony
-A A +A

Wniosek w ramach Lex Deweloper – inwestycja przy ul. Lizbońskiej 1 na Pradze Południe

Do Urzędu m.st. Warszawy wpłynął wniosek w ramach specustawy mieszkaniowej. Inwestycja proponowana jest w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Lizbońskiej 1. Uwagi do inwestycji można zgłaszać do 18 czerwca.

 

 

Wniosek opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy 28 maja 2020 roku. Wniosek został złożony na mocy specustawy z 5 lipca 2018 o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Zasadniczym celem uchwalenia tej ustawy, miało być zwiększenie podaży gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Procedura ta nie wymaga zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Warszawie inwestycje realizowane na mocy specustawy regulują dodatkowo standardy urbanistyczne, przyjęte przez Radę Miasta 30 sierpnia 2018 roku.

 

Na planowaną inwestycję mieszkaniową składa się budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, wolnostojącą stacją transformatorową, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową oraz zjazdami na działce ewidencyjnej nr 2 z obrębu 3-01-17 przy ul. Lizbońskiej w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

 

Inwestycja planowana jest do realizacji w kwartale wyznaczonym ulicami Lizbońską, Urugwajską, Saską i al. Stanów Zjednoczonych. Na terenie planowanej inwestycji znajduje się obecnie trzykondygnacyjny budynek z wysoką na 3 kondygnacje halą po wyłączonej z użytkowania przepompowni sieci cieplnej. W otoczeniu dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z lat 70. ubiegłego wieku.

 

 

Studium Warszawy z 2006 roku w tym rejonie dzielnicy Praga-Południe wskazuje teren M1 30 o priorytecie lokalizowania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dodatkowo w Studium w zakresie infrastruktury ciepłowniczej została wskazana przepompownia ciepła Saska.

 

Dla obszaru i otoczenia planowanej inwestycji obowiązują ustalenia zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Saskiej Kępy, uchwalonym 19 października 2006 roku (ze zmianami).

 

 

Jak zgłosić uwagi?

 

Uwagi do wniosku można zgłaszać do 18 czerwca 2020 roku w jednej z form:

 

  • pisemnie w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
  • przez ePUAP w formie poświadczonej podpisem elektronicznym
  • e-mailem na adres sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl

 

Ostateczną decyzję podejmie Rada m.st. Warszawy.

Szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy >>>