nagłówek strony
-A A +A

"Master Plan Pole Mokotowskie – Koncepcja Rozwoju"

"Master Plan Pole Mokotowskie – Koncepcja Rozwoju"
Prezentujemy raport "Master Plan Pole Mokotowskie – Koncepcja Rozwoju"
 
Stanowi on syntezę wyników warsztatów charrette, formy partycypacyjnego planowania, które odbyły się od 14 do 20 kwietnia 2016 roku w Bibliotece Narodowej.
 
Warsztaty te zostały zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w ramach III etapu konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania i użytkowania Pola Mokotowskiego, w ścisłej współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz w uzgodnieniu z zespołem roboczym ds. konsultacji społecznych Pola Mokotowskiego.
 
Raport został wykonany pod kierownictwem pracowni projektowej Mycielski Architecture & Urbanism (MAU) we współpracy z ośrodkiem Mediatorzy.pl.
 
Warsztaty charrette trwały 6 dni, a w ich czasie odbywały się różnorodne i skondensowane w czasie formy konsultacji – prezentacje publiczne, prace warsztatowe, punkt konsultacyjny z makietą, wiele spotkań tematycznych, czy kącik warsztatowy dla dzieci. Pozwoliły one na zróżnicowane zaangażowanie mieszkańców, wszechstronne, angażujące i merytoryczne dyskusje. W warsztatach brali udział naukowcy, działacze społeczni, projektanci z różnych specjalizacji, mieszkańcy i użytkownicy parku; osoby w bardzo różnym wieku, na różne sposoby korzystający z Pola Mokotowskiego.

 

W konferencji otwarcia, sesjach warsztatowych i prezentacja wzięło udział w sumie około 330 osób. Ponadto bardzo wiele osób wypowiedziało się w punkcie konsultacyjnym. Zbiór uwag z punktu konsultacyjnego znajduje się w załącznikach w raporcie.

 

Raport jest skonstruowany w taki sposób, że sugestie uczestników konsultacji społecznych dotyczące poszczególnych zagadnień zostały zaprezentowane zarówno w części poświęconej wnioskom z warsztatów, jak i wytycznym krajobrazowych, gdzie zostały skonkretyzowane. Mimo iż oznacza to powtórzenie pewnych partii rekomendacji, daje gwarancję, że Czytelnik koncentrujący się jedynie na fragmentarycznej lekturze raportu zapozna się z pełnym zakresem postulatów mieszkańców.
 
UWAGA: raport zamieszczony na stronie jest mocno skompresowany, a i tak waży ponad 30 MB, więc pobranie go może zajmować dużo czasu. W przypadku braku możliwości pobrania pliku, proszę napisać na adres konsultacje@um.warszawa.pl, prześlemy link do zewnętrznego źródła.

 

Informacje o warsztatach charrette – trzecim etap procesu konsultacji społecznych – partycypacyjnego opracowania koncepcji zagospodarowania i użytkowania Pola Mokotowskiego

Załączniki: