nagłówek strony
-A A +A

Nowe konsultacje - zapraszamy do udziału!

Ogłoszone zostały konsultacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok. Warszawa co roku ogłasza roczny program współpracy. Uwagi do programu można zgłaszać przesyłając wypełniony formularz drogą mailową lub za pomocą uwag na platformie.

Rada Dzielnicy Wola zastanawia się nad propozycjami nazw dla stacji II linii metra, które będą zlokalizowane na terenie dzielnicy. W związku z tym, zostały ogłoszone konsultacje społeczne, w których mieszkańcy mogą wypowiedzieć się co sądzą o propozycjach nazw i zaproponować własne.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o konsultacjach i wzięcia w nich udziału!

Dla NGO: Konsultacje programu współpracy na rok 2012

Czas trwania: 
pon, 27/06/2011 - 00:00 - śr, 17/08/2011 - 00:01

Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st.

Jakie nazwy dla stacji II linii metra na Woli

Czas trwania: 
śr, 22/06/2011 - 08:00 - wt, 12/07/2011 - 23:59

Jaka powinna być nazwa stacji metra: praktyczna wskazująca na położenie związane z nazewnictwem ulic lub obiektów, czy historyczna - związana z nazwą rejonu dzielnicy? Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Wola przedstawiła projekt nazw stacji, związanych z tradycją Woli. Projekt radni chcieliby skonsultować z mieszkańcami.