nagłówek strony
-A A +A

Nowy skwer zwieńczeniem konsultacji na Chmielnej

Nowy skwer zwieńczeniem konsultacji na Chmielnej

Zakończył się remont skwerku przy ulicy Chmielnej, którego projekt został wypracowany na podstawie konsultacji społecznych. 29 grudnia 2011 roku we spólnym odbiorze prac wzięli udział: Przedstawiciele Fundacji CMP Czy Mogę Pomóc? Paweł Walicki, Piotr Jędrzejczak, Dyrektor Zarząd Terenów Publicznych Renata Kaznowska oraz Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście Piotr Królikiewicz.
  

Finał remontu to efekt współpracy wielu osób i zaangażowanie wielu instytucji. Inicjatorem wprowadzenia zmian na skwerze była Fundacja CMP Czy Mogę Pomóc?, która działa na ul. Chmielnej. Fundacja zaprosiła do współpracy architektów, którzy nieodpłatnie przygotowali trzy różne koncepcje zmian, które można wprowadzić na skwerze. Do współpracy dołączyła Dzielnica Śródmieście. Wspólnie z Centrum Komunikacji Społecznej przeprowadziła konsultacje społeczne, trwające od 28 czerwca do 19 lipca 2010. W tym czasie mieszkańcy, turyści i wszyscy zainteresowani mogli zgłaszać uwagi do zagospodarowania skweru przy ulicy Chmielnej oraz głosować na jeden spośród trzech zaproponowanych koncepcji aranżacji skweru. W głosowaniu znaczną przewagę uzyskał projekt przygotowany przez firmę Gordo Studio.
 

Na podstawie uzyskanych opinii, zwycięska firma pod okiem konserwatora, przygotowała projekt techniczny. Drobne prace porządkujące, jak również zmiany w parkowaniu, wypracowane wspólnie z mieszkańcami udało się przeprowadzić jeszcze jesienią 2010 roku. Kolejnym etapem był całkowity remont skweru wraz ze schodami budynku nr 10 wskazywanymi przez mieszkańców jako najbardziej palący problem do rozwiązania. Wymagało to współpracy dwóch administratorów tych terenów - Zarządu Terenów Publicznych oraz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami.
 

Główne prace budowlane były prowadzone od listopada 2011 roku. Kompleksowo wyremontowana została nawierzchnia z kostki kamiennej na terenie całego skweru. Klomb znajdujący się w centralnej części dziedzińca został wyremontowany i nieznacznie obniżony. Zgodnie ze zwycięskim projektem, pośrodku klombu pojawiły się chodnik z płyt oraz elementy małej architektury (siedziska) zarówno na murkach, jak i wewnątrz. Na pozostałej części dziedzińca wprowadzono nowe elementy wyposażenia, tj. kosze na śmieci, stojaki na rowerowe. Zgodnie ze wskazaniami mieszkańców wyremontowane zostały także schody pod budynkiem, które były bardzo zniszczone. Zostały przystosowane one także dla osób niepełnosprawnych. Misy, w których rosną drzewa przy budynku, zostaną zabezpieczone kratami.
 

Ze względu na warunki pogodowe, nasadzenia kolorowych roślin wieloletnich, podświetlonych specjalnymi reflektorami, wykonane będą już na wiosnę przyszłego roku.
 

W kwestii parkowania nie zostały wprowadzone żadne zmiany w stosunku do rozwiązania z przełomu 2010 i 2011 roku. W porozumieniu z projektantem wprowadzono 4 miejsca ogólnodostępne, skośne wzdłuż schodów; jedno miejsce dla pojazdów osób niepełnosprawnych w rejonie pochylni przy przychodni oraz 4 miejsca na terenie należącym do Fundacji Cepelia. Ta część skweru, dzięki współpracy z Fundacją także została wyremontowana.
 

Wykonawcą prac remontowych był Zakład Usług Brukarskich „ADROG" Sp. jawna, wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Koszt całości prac wyniósł ok. 860 tysięcy zł brutto, w tym ok. 620 tys. zł brutto finansowane z budżetu ZTP i ok. 240 tys. finansowane z budżetu ZGN. Zakończenie robót: 29 grudnia 2011 rok.
 

Organizatorzy konsultacji: Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy oraz Dzielnica Śródmieście w ramach projektu „Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie", realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Inicjator: Fundacja CMP Czy Mogę Pomóc?
Wykonawca remontu: Zarząd Terenów Publicznych
Autorzy projektów: Gordo Studio, Green Partner oraz Paulina Mieleszko

 

PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH