nagłówek strony
-A A +A

Ostateczny SIWZ dla Kawęczyńskiej!

Ostateczny SIWZ dla Kawęczyńskiej!

Dziękujemy za wszystkie nadesłane uwagi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. modernizacji ulicy Kawęczyńskiej. Ostateczna wersja SIWZ zawiera uwagi zgłaszane przez zainteresowanych przebudową ulicy Kawęczyńskiej.

 

Ogłoszenie o wyborze Projektanta wykonania projektu budowlano-wykonawczego zostało umieszczone w dniu 25.05.2011r. na stronie internetowej dzielnicy Praga-Północ w zakładce: Dla Przedsiębiorców-zamówienia publiczne Termin składania ofert: do dnia 03.06.2011r. Termin realizacji zadania: do dnia 15.12.2011r. 

 

Zapraszamy do zapoznania się treścią dokumentu SIWZ z uwzględnionymi Państwa uwagami.

 

OSTATECZNY SIWZ DLA KAWĘCZYŃSKIEJ

OGŁOSZENIE O WYBORZE PROJEKTANTA

PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH i RAPORTY