nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan dla rejonu Parku Ujazdowskiego? Zobacz raport

Jaki plan dla rejonu Parku Ujazdowskiego? Zobacz raport

Publikujemy raport diagnostyczny o funkcjonowaniu terenu osiedla Jazdów, Parku Ujazdowskiego, części skarpy warszawskiej, rejonu ulic Rozbrat, Górnośląskiej, Hoene-Wrońskiego i okolic.To obszar przyszłego planu miejscowego rejonu Parku Ujazdowskiego.

 

Niektóre wnioski z badania: na osiedlu Jazdów brakuje gastronomii i usług zdrowotnych. Obecne funkcje – mieszkalną, rekreacyjną i kulturalno-oświatową – trzeba zachować. Teren, który obejmie plan miejscowy, nie jest jednorodny, dzieli go skarpa wiślana. Osoby mieszkające u podnóża skarpy rzadko bywają w okolicy osiedla Jazdów, a osoby związane z obszarem na górze rzadko korzystają z przestrzeni poniżej. Na skarpie występują bariery architektoniczne. Jedną z nich jest słabo dostępna kładka nad Górnośląską. Pojawił się też postulat, by między parkiem Ujazdowskim a os. Jazdów powstało przejście.

 

Raport diagnostyczny, wraz z wiedzą z pierwszego etapu konsultacji, posłuży planistom jako źródło wiedzy o planowanym terenie. Powstał on na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Jest efektem badania przeprowadzonego pomiędzy 4 grudnia 2017 a 29 stycznia 2018 r.

 

Zobacz raport >>>
 

Rozkład funkcji w rejonie Parku Ujazdowskiego i skarpy - mapa