nagłówek strony
-A A +A

Plan miejscowy dla okolic Ogrodu Krasińskich. Raport z konsultacji społecznych

Opublikowaliśmy raport z konsultacji. W konsultacjach, które odbywały się wiosną tego roku, uczestnicy i uczestniczki mogli zgłosić swoje potrzeby i pomysły. Projektanci planu wykorzystają je materiał doradczy.

 

Konsultacje planu miejscowego dla okolic Ogrodu Krasińskich odbywały się od 22 marca do 30 kwietnia tego roku. Rozmawialiśmy na warsztatach, można też było wypełnić ankietę on-line i złożyć wniosek do planu.

 

Do postulatów, które uczestnicy konsultacji wskazywali najczęściej, należały m.in.:

  • ograniczenie nowej zabudowy na terenie objętym konsultacjami - głównie między istniejącymi już budynkami
  • większa dbałość o już istniejące tereny zieleni i nadanie im bardziej reprezentacyjnego charakteru
  • zagęszczenie sieci tras i ścieżek rowerowych (szczególnie wzdłuż ul. Andersa i Anielewicza) oraz połączenie już istniejących odcinków
  • uporządkowanie istniejącej sieci parkingów poprzez obsadzenie zielenią i odgrodzenie od pozostałych terenów użytkowanych przez mieszkańców
  • uspokojenie ruchu na ulicach wchodzących w skład terenu objętego konsultacjami.

Na podstawie raportu i wniosków do planu projektanci przygotują tzw. wariantowe koncepcje miejscowego planu. Na kolejnych etapach sporządzenia planu także odbędą się konsultacje społeczne.

 

Przeczytaj raport z tych konsultacji >>>