nagłówek strony
-A A +A

Polityka turystyczna miasta stołecznego Warszawy. Raport z konsultacji społecznych

Opublikowaliśmy raport z konsultacji społecznych projektu „Polityki turystycznej”. Konsultacje trwały na przełomie czerwca i lipca 2019 roku. Teraz wprowadzimy poprawki i przekażemy dokument do uchwalenia przez Radę m.st. Warszawy.

 

Wśród osób zgłaszających uwagi i proponujących rozwiązania znaleźli się mieszkańcy Warszawy, przewodnicy turystyczni, członkowie stowarzyszeń działających w obszarach związanych z turystyką, przedsiębiorcy turystyczni, przedstawiciele atrakcji turystycznych Warszawy i warszawskich uczelni.

 

Dla uczestników najważniejsze okazały się kwestie:

  • oddziaływania turystów na życie mieszkańców,
  • wyboru produktów turystycznych Warszawy, które mają być oferowane turystom,
  • promocji turystycznej miasta,
  • rozwoju infrastruktury turystycznej Warszawy.

 

Projekt dokumentu zostanie poprawiony zgodnie z uwagami zgłoszonymi i przyjętymi w ramach konsultacji społecznych. Następnie wraz z uchwałą o jego przyjęciu zostanie skonsultowany wewnątrz Urzędu m.st. Warszawy i w 2020 roku trafi pod obrady Rady m.st. Warszawy.

 

Jako załącznik do przyjętej przez Radę uchwały będzie stanowił wytyczną do powstających w Urzędzie programów, mających na celu realizację strategii rozwoju miasta #Warszawa2030.

 

Raport z konsultacji znajdziesz tutaj >>>. Załącznik do niego stanowi lista zgłoszonych uwag >>>.

 

Konsultacje odbywały się w dniach 17 czerwca – 17 lipca 2019 r. W czerwcu odbyło się spotkanie konsultacyjne, a przez cały ten okres można było przesyłać swoje uwagi mailowo. Tu przeczytasz więcej o tych konsultacjach.