nagłówek strony
-A A +A

Pomóż zaprojektować nową stronę internetową

Pracujemy nad nową platformą konsultacji społecznych, czyli stroną, na której własnie jesteś.

 

Zanim rozpisany będzie przetarg, firma zajmująca się projektowaniem stron internetowych na podstawie doświadczeń użytkowników, opracowuje jej koncepcję. Chodzi o to, żeby stworzyć stronę, która będzie, jak najbardziej przydatna i przyjazna.

 

Elementem szerokiej analizy - obejmującej różne działania w ramach projektowania doświadczeń związanych z procesem konsultacji społecznych - jest krótka ankieta.

Można ją wypełnić jeszcze tylko do 20 października. 

 

 

                        

 

 

Cały proces tworzenia koncepcji nowej platformy konsultacji podzielony jest na cztery etapy. Jesteśmy teraz na pierwszym, czyli "Eksploracji problemu" - prócz ankiety badacze przeprowadzają desk research, wywiady pogłębione z użytkownikami aktualnej strony, śledzenie ruchu na stronie, warsztat z różnymi interesariuszami, analizę heurystyczną itp. Kolejne kroki to: 2-Empatia (czyli "wejście w buty" użytkowników), 3-Definiowanie (czyli opisanie, na podstawie zgromadzonej wiedzy, problemów i błędów aktualnej strony), 4-Ideacja (czyli generowanie pomysłów w oparciu o zdobytą wiedzę).