nagłówek strony
-A A +A

Port Żerański – zobacz wyniki warsztatów

Port Żerański – zobacz wyniki warsztatów

Oklaski zakończyły trzydniowe warsztaty dotyczące przyszłości Portu Żerańskiego. – Dziękuję wszystkim za zaangażowanie. Teraz wiemy dużo więcej niż na początku całego procesu – podsumowała Marlena Happach, Architekt Miasta.

 

Od 7 do 9 marca przedstawiciele miasta, mieszkańców i inwestorów rozmawiali o tym, jak mogłoby wyglądać przyszłe zagospodarowanie Portu Żerańskiego z roboczym modelem jego zagospodarowania.

 

Wiemy, na co jest zgoda wszystkich uczestników całego procesu – strony społecznej, inwestorów i władz miasta, co zaś budzi kontrowersje czy sprzeciw. Musi więc powstać protokół rozbieżności.

 

- Proces był emocjonujący, ale otwarty. Mieszkańcy Białołęki mają wielkie oczekiwania, jeśli chodzi o zieleń urządzoną, tereny rekreacyjne i sportowe. Ale szukamy też obszarów rozwoju miasta, tam gdzie jest już zabudowa zwarta i możliwy dojazd komunikacją publiczną, zwłaszcza szynową – jak w Porcie Żerańskim czy na terenach FSO – przypomniała Marlena Happach, Architekt Miasta.

 

 

Co było wspólne dla uczestników warsztatów?

 • Port Żerański ma ogromny potencjał, to może być obszar ważny dla sąsiedztwa, Białołęki i dla całej Warszawy
 • każdy przyszły scenariusz rozwoju musi uszanować walory krajobrazowe portu
 • kluczowe dla dobrego funkcjonowania tego miejsca są powiązania komunikacyjne: komunikacją publiczną, piesze, drogowe
 • całe nabrzeże ma być publicznie dostępne
 • potrzebne jest mieszanie się funkcji – każdy przyszły scenariusz powinien uwzględniać różnorodne potrzeby
 • sport i zieleń są integralnie wpisane w przyszłość portu (intensywność tych funkcji była jednak przedmiotem dyskusji)
 • linia tramwajowa na Tarchomin musi być przedłużona; będzie służyć zarówno nowym mieszkańcom, jak i mieszkańcom Białołęki
 • obsługa komunikacyjna mogłby być wspierana przez tramwaj wodny na Kanale Żerańskim
 • powinna powstać kładka pieszo-rowerowa między Kowalczyka a środowym cyplem portu (należącym do miasta)
 • zieleń powinna być zachowana na terenie na północ od działki Ghelamco
 • gdyby się pojawiła zabudowa mieszkaniowa, to niezbędne jest łączenie jej z innymi funkcjami
 • nabrzeże obok obecnie działającego klubu sportowego Spójnia ma zostać zagospodarowane na cele sportowo-rekreacyjne, które będzie użytkowane zarówno przez olimpijczyków, jak i mieszkańców. Trzeba zadbać o potrzeby obu tych grup
 • na miejskim terenie między pierwszym cyplem (tym, na którym teraz jest klub Spójna) a torami mogłyby zostać zlokalizowane funkcje społeczne, takie jak np. szkoła
 • obsługa komunikacyjna – od strony Modlińskiej zjazdem w Elektronową drogą wzdłuż torów, dalej połączenie z Marywilską
 • ul. Elektronowa powinna mieć miejski charakter – aleja z drzewami
 • dojście do istniejących przystanków PKP powinno być ułatwione
 • rozbudowa Auchan – zamiana hipermarketu na centrum handlowe – nie budziła zastrzeżeń, podobnie jak plan budowy hotelu i centrum wystawienniczego przy ul. Toruńskiej
 • obszar wzdłuż bocznicy może służyć jako parking dla centrum sportowo-rekreacyjnego

 

W czym nie było zgody wśród uczestników warsztatów?

 • Czy w porcie powinna powstać zabudowa mieszkaniowo-usługowa? Jeśli tak, to jaki ma mieć charakter? Gdzie mogłaby powstać, a które tereny powinny zostać bez zabudowy? Jak intensywna powinna być? Gdyby powstała, to być może mogłaby się znaleźć na działce Ghelamco (warto, by była ze sklepami w parterach, żłobkiem czy przedszkolem) i na działce Okam po drugiej stronie basenu sportów wodnych. Na miejskich terenach mogłyby powstać mieszkania miejskie realizujące postulaty programu Mieszkania 2030*
 • Jaki ma być charakter nabrzeży?
 • Jak powinny być poprowadzone ścieżki?
 • Jak powinny być zagospodarowane nabrzeża?
 • Jaki powinien być charakter zieleni – w jakim stopniu powinna być to zieleń urządzona?
 • Czy miejsca lęgowe powinny zostać tu, gdzie są teraz?

 

Bardziej szczegółowe wyniki o wynikach warsztatów pojawią się na naszej stronie do piątku 16 marca (szczegółowe wyniki >>>).

 

Przeczytaj artykuł na stronie Biura Architektury >>>
Zobacz nagranie ze spotkania (Facebook) >>>

 

Teraz rozpoczynają się konsultacje. Do 8 kwietnia każdy mieszkaniec Warszawy będzie mógł się wypowiedzieć o przyszłości Portu Żerańskiego. Zobacz, jak możesz wziąć udział w konsultacjach >>>

 


 

* „Na miejskich terenach mogłyby powstać mieszkania miejskie realizujące postulaty programu Mieszkania 2030” - aktualizacja z 16 marca. W notatce opublikowanej w piątek 9 marca zaznaczyliśmy, że uczestnicy warsztatów byli zgodni co do tego, że „na miejskich terenach mogą powstać mieszkania miejskie realizujące postulaty programu Mieszkania 2030”. Oznaczało to, że jeżeli w porcie w przyszłości w efekcie zakończonego procesu decyzyjnego miałaby się pojawić zabudowa, to powinna ona obejmować szeroką ofertę mieszkań, w tym mieszkań miejskich. Po publikacji notatki uczestnicy warsztatów zgłosili kilka próśb, by tę kwestię przenieść do części W czym nie było zgody wśród uczestników warsztatów? Nie ma bowiem zgody co do tego, czy w porcie w ogóle dopuszczać zabudowę. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego przychyla się do tych głosów – punkt dotyczący mieszkań miejskich umieszczamy na liście rozbieżności.